ZJAVENIA VO SVETE

                                 Aktuálne zjavenia

MEDŽUGORIE - Hercegovina

l
DECHTICE - Slovensko

                                 Zjavenia uznané Katolíckou cirkvou

FATIMA - Portugalsko

l  
LURDY
- Francúzsko

l   
GUADALUPE - Mexiko

l   
KRAKOW - LAGIEWNIKI - Poľsko

 
KIBEHO - RWANDA


AKITA - JAPONSKO


APARECIDA - BRAZÍLIA

BANNEUX - BELGICKO 

BEAURAING - BELGICKO

BETANIA - VENEZUELA  

l
CUAPA - VENEZUELA

GIETRZWALD - POĽSKO  GREEN BAY - USANOTRE-DAME - DU LAUS - FRANCÚZSKO

KNOCK - ÍRSKOLA SALETTE
 - FRANCÚZSKOLICHEŇ - POĽSKOPARÍŽ - RUE DU BAC - FRANCÚZSKOSAN NICOLAS
- ARGENTÍNARÍM 1884 - TALIANSKO

RÍM 1842 - TALIANSKO


                                Zjavenia skúmané Katolíckou cirkvou                                       - neodporujúce Božiemu plánu

AMSTERDAM - Holandsko

l

TRE FONTANE- Taliansko


GARABANDAL- Španielsko 

l  

DAMAŠEK - Sýria

l  

LITMANOVÁ - Slovensko 


                                 Božie zázraky a svätci medzi nami

TURÍNSKE PLÁTNO - Taliansko


LANCIANO - Taliansko


PATER PIO - Taliansko 


DON GOBBI - Taliansko