LITERATÚRA

 Knihy o Živčákovej


Poutní místo Turzovka

Autor : Dagmar Lapčíková
Tlač : Matice cyrilometodějská s.r.o., Olomouc


Kráľovná Turzovky -
Dcéra Otca, Nevesta Ducha, Matka Syna

Ucelené dielko zachytávajúce všetky podstatné udalosti a poskytujúce základné informácie o pútnickom mieste Turzovka - Živčáková.

Autor : Mgr. Elena Šubjaková
Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky" v roku 2000


Turzovka - Živčáková, miesto milosti a pokoja

"Turzovka - to je pravé zjavenie, to budú raz Slovenské Lurdy!"
Blahoslavený Páter Pio v liste jezuitovi R. Mikušovi

Autor : Martin Vachálek
Vydal : Martin Vachálek


Zjavenie Matky Božej v Turzovke

V roku 1958, sto rokov po slávnych udalostiach vo francúzskych Lurdoch, sa Panna Mária zjavila lesníkovi Matúšovi Lašutovi na hore Živčák nad kysuckou osadou Turzovka a neskôr i ďalším ľuďom. Zanechala úžasné posolstvo a tiež znamenia viditeľne dodnes. Nielen o tom je táto kniha. Približuje históriu významných mariánskych zjavení v priebehu posledného tisícročia, prináša duchovný odkaz zjavenia v Turzovke a predovšetkým unikátny pôvodný rozhovor s Matúšom Lašutom.

Autor : Jiří Kuchař       Vydal : Eminent v roku 2007


Mystický stĺp Panny Márie Turzovskej

Reflexie o vízii pátra Cyrila Metoděja Kuběnu o pútnickom mieste Živčáková. Publikácia bola vydaná v čase inštalácie a vysvätenia mystického stĺpa, umiestneného od roku 2002 priamo v areáli kaplnky na Živčákovej.

Autor : Mgr. Elena Šubjaková
Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky" v roku 2003


Obnova krstných sľubov v prameňoch Turzovky

Autor : Mgr. Elena Šubjaková
Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky"


Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky

Autor : Mgr. Elena Šubjaková
Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky"


Turzovka - 50 rokov milostí

"Nemysli si, že zázrakov je málo. Zázraky nekoná Pán preto, aby ukázal človeku svoju moc, ale aby mu pripomenul, že všetko je Božím dielom. Pán je potešený, keď má človek vieru bez zázrakov. No niektoré zázraky vykonáva Pán ako odmenu za veľkú vieru. Nenúťte Pána, aby konal zázraky, lebo to znamená, že neveríte! A tým vlastne Pána urážate!"
Mária.
Denník K. Židlického, Turzovka 18.08.1981
Autor : Mgr. Elena Šubjaková
Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky"


DVD: Pútnicke miesto Turzovka

Na DVD-čku nájdete 3 dokumentárne filmy:
Púť populárneho českého kňaza Jaroslava Stříža na Zivčákovú - február 2008.
Vyhlásenie Turzovky za pútnické miesto - október 2009.
Pohreb Matúša Lašuta - august 2010.
Autor : Anton Selecký
Vydal : Občianske združenie "Magnificat Slovakia"
57 minútový dokument


DVD: Turzovka - Slovenské Lurdy

Autor : Mgr. Elena Šubjaková

Vydal : Združenie "Živá voda Turzovky"

50 minútový dokument

Literatúra o Turzovke


Farnosť Turzovka

Kniha zachytáva dejiny cirkevného života v turzovskej farnosti od roku 1848, kedy bola založená. Množstvo dokumentácie, historických faktov, či zaujímavých fotografií určite nikoho nenechá na pochybách, kto sa najvýznamnejšou mierou podieľal na rozvoji kultúrnosti a vzdelanosti tunajšieho ľudu a zachovávaniu tradícií jeho tradícií.

Zostavil : Ivan Gajdičiar, PaedDr. Jaroslav Velička
Vydal : Spolok priateľov Turzovky v spolupráci s Farským úradom v Turzovke v roku 2006


Turzovka 1598 - 1998

Kniha prináša vyčerpávajúce informácie od vzniku Turzovky v roku 1598 až po nedávnu súčasnosť roku 1998, kedy sa slávilo 400 rokov od jej založenia. Dozviete sa tu všetko ako z oblasti histórie mesta, tak i z oblasti geografickej a prírodopisnej, kultúrnej, športovej, či ekonomickej.

Zostavili : Ivan Gajdičiar, PhDr. Milan Gacík, Mgr. Ladislav Paštrnák

Vydala : Nadácia 400 rokov Turzovky v roku 1998


Páni majstri -
remeslá, obchod a živnosti v Turzovke

Skutočne unikátne dielo, ktoré do detailov opisuje život remeselníkov, obchodníkov či živnostníkov z Turzovky a blízkeho okolia. Je tu zhromaždené množstvo historického materiálu v podobe originálnychfotografií, dokladov, či ďalších faktografických údajov, ktoré názorne a pútavo vykresľujú obdobie od vzniku remeselníckych cechov až po znárodnenie v päťdesiatych rokoch.

Zostavil : Ivan Gajdičiar
Vydal : Spolok priateľov Turzovky v roku 2003


Turzovka krížom - krážom

Zostavil : Ivan Gajdičiar

Autori : Juraj Bukovan, Ing. Emília Dlhopolčeková, Ivan Gajdičiar, PhDr. Anna Kiripolská, Jozef Korený, PhDr. Jana Kurucárová, Mgr. Pavol Kužma, Mgr. Amália Kužmová, prof. PhDr. Róbert Letz, CSc., PhDr. Milan Majtán, DrSc., MUDr. Jozef Marec, Mgr. Ladislav Paštrnák, RNDr. Viliam Prikryl, CSc., Mgr. Drahomír Velička, PhD.,Akad. maliar Ondrej Zimka

Vydal : Spolok priateľov Turzovky, občianske združenie


Najkrajší kút

Literárna "Hymnická pieseň o Slovensku", ktorú autor zostavil z príhovorov a fotografií významných slovenských osobností, ktoré sa vyznali zo svojej lásky k rôznym kútom rodného kraja, vyspievala svoju ódu aj na našu Turzovku. Autorom vyznania je maliar Ondrej Zimka, rodák z Hlineného, ktorý na troch stranách povedal o sebe a o nás všetko krásne podstatné.

Zostavil : Emil Semanco

Text o Turzovke - Ondrej Zimka

Vydal : TRIO Publishing, s. r. o. v roku 2004

Literatúra o zjaveniach Panny Márie


Medugorje - pútnická monografia

Autor : Dr. Viktor Nuić
Preklad : Dr. Pavol Danič
Tlač : Vjesnik, d. d. Zagreb


Medžugorie - Nebo na dosah ruky

Kniha prináša nielen mesačné posolstvá z Medžugoria z 90 rokov, ale predovšetkým skutočné životné príbehy ľudí, v ktorých sa zjavuje mnohoraká Božia múdrosť a dobrota skrze Pannu Máriu. Každá kapitola dáva jednoduchú a zároveň silnú duchovnú náuku a povzbudenie. Sú to svedectvá viery a Božích zázrakov, ktoré zozbierala sr. Emmanuela, ktorá žije v Medžugorí už od roku 1989.

Autor : Sestra Emanuela
Vydal : Vydavateľstvo Misionár


Medžugorský zázrak - Víťazstvo srdca

Kniha Medžugorský zázrak, Víťazstvo srdca ponúka ľahké a povzbudivé čítanie, ktoré poteší a posilní na ceste k Bohu skrze Máriu. Prináša svedectvá ľudí, ktorí cez Medžugorie našli silnejšiu vieru v Boha a začali žiť hlbší duchovný život. Autorkou knihy je známa sestra Emmanuela z Komunity Blahoslavenstiev, ktorá už od roku 1989 žije a pôsobí v Medžugorí. Sama bola svedkom mnohých zázračných situácií, kde sa zjavila Božia moc a ochrana Panny Márie. Každé mesačné posolstvo Panny Márie je doplnené skutočným príbehom zo života.

Autor : Sestra Emanuela
Vydal : Vydavateľstvo Misionár
l


Lurdy - "Som nepoškvrnené počatie"

Autor : Jean Barbet
Vydal : Slovo, 1991


Lurdy

Publikácia má darčekový a spomienkový charakter. Je plná nádherných fotografií pripomínajúcich život sv. Bernadety Soubirousovej, ale aj takých, ktoré zachytávajú atmosféru tohto pútnického miesta - atmosféru modlitby, dôvery a nádeje. Z textu sa dozviete o dôležitých momentoch zo života svätice a jej rodiny, o posolstve, ktoré zanechala svetu. Nájdete tu pozorne opísané jednotlivé miesta Lúrd a ich duchovnú hodnotu pre pútnikov. Povzbudia vás tiež uzdravenia, ktorých štatistiku publikácia prináša.

Autor : Marián Gavenda          Vydal : Lúč, 2011


Pieseň o Bernadette

Najúspešnejší román Franza Werfela sa zaraďuje do klenotnice svetovej literatúry. Je napísaný podľa skutočnej udalosti. Autor verne a príťažlivo približuje čitateľovi celú atmosféru v Lurdoch, celý začiatok a priebeh zjavení.
Chudobnému dievčaťu z pyrenejského údolia Bernadete Soubirousovej sa zjaví pri massabiellskej jaskyni Pani, ktorá ju poverí určitým poslaním. Kým sa uskutoční, musí Bernadeta zniesť veľa príkoria.

Autor : Franz Werfel
Vydal : Lúč


Fatima - posolstvo a jeho plnenie

Biskup R. Baláž a kňaz A. Fugel vysvetľujú fatimské posolstvo, jeho aktuálnosť a duchovný program podľa tohto odkazu. Opisujú prostý ale nádherný príbeh vpádu nadprirodzena do života troch pastierikov, ktorý priniesol svetu varovanie a nádej. Vydané k 80. výročiu udalostí vo Fatime.

Autor : Adolf Fugel, biskup Rudolf Baláž
Vydal : DACO - Jozef Mikloško


Fatima - Mária hovorí k svetu

Autor : Fonseca
Vydal : Východoslovenské vydavateľstvo


Panna Mária Guadalupská - Matka civilizácie lásky

Takmer desať rokov po španielskom dobytí Mexika bola budúcnosť kresťanstva na americkom kontinente dosť neisrá. Biskup, ktorého práve pre Mexiko vymenovali, musel prieť s nepriateľsky naladenou koloniálnou vládou a domordí Američania sa na kresťanstvo nechceli obrátiť. Španielskemu krášovi napísal, že ak sa nestane zázrak, celý kontinet bude stratený. Ten zázrak sa stal medzi 9. a 12. decembrom 1532 a navždy zmenil budúcnosť kontinet

Autor :Carl Anderson, Eduard Chávez
Vydal : Redemtoristi - vydavateľstvo


Guadalupe - Zjavenie Matky Božej v Mexiku

Autor : Francis Johnston
Vydal : Typo Press Košice


Začiatok evanjelizácie obrazom Guadalupskej Panny Márie

Autor : Carl Anderson, Eduard Chávez
Vydal : Slovo medzi nami


Litmanová - posolstvá

Autor : Neuvedený
Vydal : Svetlo


DVD: Ivetka a hora

Námetom na film českého dokumentaristu Víta Janečku sa stali zjavenia Panny Márie na hore Zvir pri Litmanovej na východnom Slovensku. Objavovala sa tam dvom kamarátkam Ivetke a Katke počas piatich rokov pravidelne každý mesiac. Cieľom dokumentu Ivetka a hora nie je poukazovať na pravdivosť či nepravdivosť zjavení, nejde o žiadnu investigatívnu dokumentaristiku, takisto to nie je prokatolícky film. Témou je Ivetkino prežívanie, vnútorné vysporadúvanie sa s neľahkou "úlohou".

Autor : Vít Janeček
Rok výroby : 2008
84 minútový dokument