FARSKÝ ÚRAD KORŇA

vdp. Richard Folučka
vdp. Richard Folučka

Rímskokatolícky farský úrad Korňa

Adresa: Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Korňa, 023 21 Korňa

Správca farnosti: vdp. Mgr. Richard Folučka

Sväté omše vo farskom kostole

Nedeľa: 07.45 hod., 09.30 hod.

Pondelok, piatok, sobota: leto 18.00 hod., zimné obdobie 17.00 hod.

Utorok, streda, štvrtok: 7. 45 hod.

Kostoly v Korni

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Starý kostolík
Starý kostolík

Pôvodný drevený kostolík v Korni vznikol roku 1948 prestavaním z bývalého súkromného domu istého korňanského učiteľa. V tomto roku bol aj zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a z turzovského bočného oltára bol doňho prenesený obraz Božského Srdca od J. B. Klemensa.

Kostol slúžil až do vystavania kostola nového, ktorého stavba bola zahájená z iniciatívy vtedajšieho turzovského pána farára Ivana Mahríka v roku 1990. 18. júna 1994 ho konsekroval nitriansky diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.