PRAVIDELNÉ PÚTNICKÉ PODUJATIA NA ROK

JARNÁ PÚŤ        Slávnosť patrocínia kostola Panny Márie Matky Cirkvi

Utorok 7. mája       
18:00 hod: Svätá omša v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Korni
19:00 hod: Krížová cesta z Korne do Kostola Panny Márie Matky Cirkvi
21:00 hod: Svätá omša v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi

Streda 8. mája       
06:00 hod: Ukončenie adorácie a svätá omša
08:00 hod: Krížová cesta v kostole
09:30 hod: Mariánske večeradlo
11:00   hod: Slávnostná svätá omša
                    celebruje: J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup s prít. kňazmi
                    spieva: Farský spevokol z Korne
                    požehnanie devocionálií

Príležitosť ku sviatosti zmierenia:
Utorok 21:00 - 23:00 hod: Kostol Panny Márie Matky Cirkvi
Streda 07:00 - 11:00  hod: Kostol Panny Márie Matky CirkviPrípadné zmeny oproti oficiálnemu programu, budú zverejnené v predstihu v oznamoch a na internete.

Sväté omše

Sväté omše v NEDEĽU

09.30 hod. - máj až október - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja

11.00 hod. - celoročne - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

14.00 hod. - máj a ž október - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi


Sväté omše CEZ TÝŽDEŇ

Celoročne o 11.00 hod. - celoročne - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Vo štvrtok po sv. omši Eucharistická adorácia v Kaplnke sv. Jozefa do 15.00 h.

Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota: sväté omše nie sú!


Sväté omše VO SVIATKY

Sviatok Svätého Petra a Pavla - 29. júna 
o 11.00 hod. - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Svätého Cyrila a Metoda - 5. júla
o 11.00 hod. a 14.00 hod. - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie - 15. augusta
o 11.00 hod. a 14.00 hod. - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi 

Sviatok Panny Márie Kráľovnej - 22. augusta
o 8.00 hod. - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja (po nočnej adorácii)

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie - 15. septembra
o 11.00 hod. a 14.00 hod. - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie - 8. decembra
o 11.00 hod. - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi


Sväté omše na PRVÉ SOBOTY V MESIACI

o 10.00 hod. - Mariánske večeradlo - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja

o 11.00 hod. - Svätá omša - Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja

o 20.00 hod. - Nočná adorácia - Kaplnka Svätého Jozefa

Adorácie - nočné

Prvá sobota v mesiaci o 20.00 hod. - Kaplnka Svätého Jozefa

Pred jarnou a jesennou púťou - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Pred sviatkom Panny Márie Kráľovnej (22. augusta) -po svätej omši o 20.00 h.
                                                                v Kaplnke Panny Márie Kráľovnej Pokoja

Spovedná služba

Po celý rok - 1/2 hodinu pred svätou omšou  - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Mariánske sviatky - 1 hodinu pred sv. omšou - Kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Modlitba posvätného ruženca

Vždy 1/2 hodinu pred svätou omšou. 

Predmodlieva sa niekto z pútnikov

Pobožnosť Krížovej cesty

Veľký Piatok o 9.30 hod.
z Kostola v Korni do Kaplnky Panny Márie Kráľovnej Pokoja

Pred jarnou púťou o 19.30 hod.
z Kostola v Korni do Kostola Panny Márie Matky Cirkvi

Pred jesennou púťou o 19.30 hod.
z Turzovky - od Kaplnky Božieho Milosrdenstva

Nedeľné sväté omše v Korni

Nedeľa o 7.45 hod. a 9.30 hod. 

Zimné obdobie (október - marec) sobota o 17.00 hod.

Letné obdobie (apríl - september) sobota o 18.00 hod.


Púte z iných farností

Púte z iných farností mimo termínov uvedených v programe, je potrebné nahlásiť aspoň týždeň vopred na:

FARSKÝ ÚRAD KORŇA, Vyšná Korňa 886, 023 21 Korňa

Tel:     041 435 62 11 

Mobil: 0903 617 766

Email: korna@fara.sk

Web:   rkfukorna.webnode.sk

MISIONÁRI NAJSVATEJŠÍCH SŔDC PÁNA JEŽIŠA A PANNY MÁRIE

Mobil: 0911 551 028 (pri nedostupnosti pošlite SMS alebo volanie opakujte)

Email: msscc@maria.sk

Facebook: https://sk-sk.facebook.com/zivcakovahora

Web  : www.zivcakova.sk