PÚTNICKÉ PODUJATIA

JARNÁ PÚŤ - sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi
Streda (deň pracovného pokoja) - 8. 5. 2019 - svätá omša o 12.00 hod.

JESENNÁ PÚŤ - výročie posviacky kostola Panny Márie Matky Cirkvi
Nedeľa - 6. 10. 2019 - svätá omša o 12.00 hod.

PÚŤ SVETOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY ČIECH A MORAVY
Sobota - 15. 6. 2019 - od 12.00 hod. do 14.00 hod.

PÚŤ CIRKEVNÝCH ŠKÔL ŽILINSKEJ DIECÉZY
Štvrtok - 30. 5. 2019 - sviatok Nanebovstúpenia Pána

ŽIVČÁKFEST
Sobota - 7. 9. 2019 - od 11.00 hod. do 16.00 hod.

SVÄTOHUBERTSKÁ PÚŤ POĽOVNÍKOV, LESNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY SLOVENSKA, ČIECH, MORAVY, SLIEZSKA A POĽSKA
Nedeľa - 29. 9. 2019 - svätá omša o 11.00 hod.

                                 Sväté omše

Sväté omše v NEDEĽU

Celoročne o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Od 12. 5. do 29. 09. 2019  aj o 14.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi


Sväté omše CEZ TÝŽDEŇ

Celoročne o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Vo štvrtok po sv. omši Eucharistická adorácia v kaplnke sv. Jozefa do 15.00 h.

Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota: sväté omše nie sú!


Sväté omše VO SVIATKY

o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Svätého Petra a Pavla - 29. 6. 2019 
o 11.00 hod. a 14.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Svätého Cyrila a Metoda - 5. 7. 2019
o 11.00 hod. a 14.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie - 15. 8. 2019
o 11.00 hod. a 14.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi 

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie - 15. 9. 2019
o 11.00 hod. a 14.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie - 9. 12. 2019
o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi


Sväté omše na PRVÉ SOBOTY V MESIACI

o 10.00 hod. - Mariánske večeradlo - kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja

o 11.00 hod. - Svätá omša - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

o 20.00 hod. - Nočná adorácia - kaplnka Svätého Jozefa

                                 Adorácie - nočné

1. sobota v mesiaci o 20.00 hod. - kaplnka Svätého Jozefa

Pred jarnou a jesennou púťou - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Pred sviatkom Panny Márie Kráľovnej (21. 8. 2019) - kaplnka Svätého Jozefa

                                 Sviatosť zmierenia

Po celý rok - 1/2 hodinu pred svätou omšou  - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Mariánske sviatky - 1 hodinu pred svätou omšou - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

                                 Modlitba posvätného ruženca

Vždy 1/2 hodinu pred svätou omšou. 

Predmodlieva sa niekto z pútnikov

                                Pobožnosť Krížovej cesty

Veľký Piatok (19. 4. 2019) o 9.30 hod.
z kostola v Korni do kaplnky Panny Márie Kráľovnej Pokoja

Pred jarnou púťou o 19.30 hod.
z kostola v Korni do kostola Panny Márie Matky Cirkvi

Pred jesennou púťou o 19.30 hod.
od Turzovky (kaplnka Božieho Milosrdenstva) do kostola P. Márie Matky Cirkvi

                                 Nedeľné sväté omše v Korni

Nedeľa o 7.45 hod. a 9.30 hod. 

Zimné obdobie (október - marec) sobota o 17.00 hod.

Letné obdobie (apríl - september) sobota o 18.00 hod.


                                 Púte z iných farností

                                                          Púte z iných farností mimo termínov uvedených v programe, 
                                                           je potrebné nahlásiť aspoň týždeň vopred na:

Mobil: 0905 449 625, 041 4356 211

Email: korna@fara.sk

Mobil: 0911 551 028 (pri nedostupnosti pošlite SMS alebo volanie opakujte)

Email: msscc@maria.sk

Facebook: https://sk-sk.facebook.com/zivcakovahora