FARSKÝ ÚRAD KORŇA


KONTAKTY - FARSKÝ ÚRAD KORŇA

Správca farnosti
vdp. Ivan Mahrík


Adresa
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Korňa,
023 21 Korňa 


Telefonický kontakt

041 / 43 56 332

041 / 43 56 332
041 / 43 56 211