POSOLSTVO PANNY MÁRIE

Jednotlivé posolstvá v tejto kapitole sú znázornené v jednoduchej vizuálnej forme s minimálnym textovým dovysvetlením.

Nech nám tieto posolstvá Božej Matky, ktoré zverila svojmu vyvolenému mužovi, poslúžia na to ,aby sme si uvedomili význam a dosah jej zjavení v Turzovke.

Nech nám jej jednoduché slová dajú inšpiráciu k motlitbám za svet, pozitívnej zmene v našom živote a uchránia nás pred tým skutočným Zlom.

Je potrebné si uvedomiť, že prvé zjavenie sa udialo 1. júna 1958 za vlády komunistickej totality, ktorá práve v tomto období dosahovala vrchol krutosti a ateizácie národa. V tomto kontexte, kedy boli politické cely plné kňazov a rehoľníkov odsúdených na mnohoročné väzenie a kedy výnimkou neboli ani ich oficiálne, či neoficiálne popravy, si treba uvedomiť, najmä zmysel prvej výzvy Panny Márie.

Zjavenie Matúšovi Lašutovi prebehlo bez akýchkoľvek slov. Jednotlivé posolstvá mu boli odovzdané formou obrazov, ktoré Lašut, ako sa sám vyjadril, videl ako duchovné úkazy. Vlastné texty posolstiev spolu s dovysvetlením, sa objavili vždy na čiernej tabuľke - pod jednotlivými obrazmi.

1. OBRAZ

Videl som, čo sa bude diať zo svetom.
Modrá farba znázorňovala more, zelená hornaté kraje - symbolizovala dobro, 
žltá roviny a púšte - symbolizovala zlo.
Na tabuľke sa objavila výzva.  

2. OBRAZ

Na mape som videl, že žltá farba sa rozširuje a zelená ubúda.
Zlo nadobúdalo čoraz väčšie rozmery a dobra ubúdalo. 

3. OBRAZ

Žltá farba zaplavila celú zem. Z neba na zem padal žltý, či ohnivý dážď,
ako keby na zem padali žlto sa lesknúce pliešky.
Obraz znázorňoval hriechy celého sveta, znásobené zlo a jeho dôsledky.
Na tabuľke bolo napísané varovanie 

4. OBRAZ

Videl som na mori výbuchy blízko pobrežia.
Obrovské explózie metali z hĺbin zeme hmoty,
ktoré zaplavovali zem. Kam dopadli, tam zanikol život.
Na tabuľke sa objavila výstraha. 

                                 5. a 6. obraz

Nasledovali obrazy, na ktorých boli vyjadrené také časti zjavenia,        
o ktorých som usúdil, že si ich mám ponechať ako osobné tajomstvo.
Ľuďom by totiž ich poznanie neprospelo.

                                 7. obraz

Obraz ukazoval, ako by vyzerala zem, keby sa ľudia obrátili a žili podľa Božích prikázaní.
Zem bola ožiarená slnkom. Pokrývala ju svieža zeleň a mnoho krásnych kvetov.
Všade bolo vidieť radosť, súlad a mier.
Nad zemou žiaril zjav Nepoškvrneného Počatia so skvostným ružencom v ľavej ruke.
Vystretou pravou rukou chránila národy.
Porozumel som, že motlitbou Svätého Ruženca si vyprosíme pokánie,
pokoj a blahobyt na zemi a spásu duše.