KIBEHO (RWANDA)

Sanktuárium v Kibeho
Sanktuárium v Kibeho

Kibeho leží na juhu krajiny, v súčasnom administratívnom dištrikte Nyaruguru, 36 kilometrov od biskupstva v Gikongoro a 30 km od biskupstva Butare. O tejto, na úbočí položenej osade, sa hovorí ako o mieste zjavení a pútí. Všetko sa začalo 28. novembra 1981, keď žiačka strednej školy v Kibeho Alphonsine Mumureke, uzrela Pani neobyčajnej krásy, ktorá sa predstavila ako "Nyina wa Jambo", čo znamená "Matka Slova". Údajná vizionárka ju ihneď pokladala za Požehnanú Pannu Máriu, Matku Ježiša, nášho Spasiteľa. 

Najsvätejšia Panna Mária prišla do Rwandy roku 1981, keď ešte v tejto malej africkej krajine vládol pokoj. Chcela upozorniť na nebezpečenstvá, aké hrozili a stále hrozia Rwande a celému svetu, ak bude žiť ďaleko od Pána Boha. Desať rokov neskôr prežila Rwanda občiansku vojnu, ktorá sa skončila genocídou v roku 1994. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je posolstvo z Kibeho aktuálne a týka sa všetkých ľudí. 

Posolstvo z Kibeho

Vizionárky z Kibeho
Vizionárky z Kibeho
Socha Panny Márie z Kibeho
Socha Panny Márie z Kibeho
Pred kaplnkou
Pred kaplnkou

Silná výzva k pokániu a zmeny sŕdc: "Kajajte sa, kajajte sa!" "Obracajte sa, kým je ešte na to čas."
Diagnóza morálneho stavu sveta: "Svet sa má zle"; "Beží k zatrateniu, zakrátko sa prepadne do priepasti, to znamená, že sa ponorí do nespočetných a sústavných nešťastí."
Obrovský smútok Najsvätejšej Panny Márie. Vizionári hovoria, že videli ju 15. augusta 1982 ako plakala. Matka Slova sa veľmi trápi, pretože ľudia neveria v Boha a zatvrdilo zotrvávajú v hriechu.
"Viera i neviera prídu skôr, ako si to stihneme všimnúť." Jedna z tajomných viet, ktoré Panna niekoľkokrát zopakovala Alphonsine na začiatku zjavení, pričom prosila, aby ich zopakovala ľuďom.
Spásonosné utrpenie: Utrpenie je pre kresťana nemeniteľnou cestou na dosiahnutie nebeskej slávy. 15. mája 1982 Panna Mária povedala vizionárom, a predovšetkým Nathalie: "Nikto nevstúpi do neba bez utrpenia." A ešte: "Máriino dieťa sa nerozchádza s utrpením." Ale utrpenie je aj spôsobom, ako sa dá zadosťučiniť za hriech sveta a mať účasť na Ježišovom a Máriinom utrpením za spásu sveta.
"Modlite sa stále a úprimne": Ľudia sa nemodlia; a ani medzi tými, ktorí sa modlia, mnohí sa nemodlia tak, ako by sa mali. Najsvätejšia Panna Mária nás prosí, aby sme sa modlili úprimne a s väčšou horlivosťou.
Kult Márie - predovšetkým systematická a úprimná modlitba svätého ruženca.
Ruženec bolestí Panny Márie - Panna Mária miluje ten ruženec. Kedysi bol veľmi známy. Dnes už upadol do zabudnutia. Matka Božia v Kibeho si praje, aby sa mu vrátilo dobré meno a bol rozšírený v Cirkvi. Ruženec bolestí nevylučuje Svätý ruženec.
Najsvätejšia Panna Mária chce, aby jej bola postavená kaplnka na pamiatku zjavení v Kibeho.
Modlite sa bez prestania za Cirkev, pretože v nasledujúcich časoch ju čakajú veľké ťažkosti. Tak povedala Panna Mária Alphonsine 15. augusta a 28. novembra 1983.

História zjavení v Kibeho

Výjav z divadelnej hry o zjaveniach v Kibeho
Výjav z divadelnej hry o zjaveniach v Kibeho
Atmosféra slávností v Kibeho
Atmosféra slávností v Kibeho
Genocída vo Rwande v roku 1994
Genocída vo Rwande v roku 1994

28. novembra 1981: Najsvätejšia Panna Mária sa zjavuje prvýkrát Alphonsine Mumereke, žiačke školy v Kibeho. Mária sa predstavuje ako Nyina wa Jambo: Matka Slova (Jn 1,1). Jeden a pol mesiaca neskôr boli navštívením Panny Márie poctené aj ďalšie dve žiačky tej istej školy - Nathalie Mukamazimpaka a Marie Claire Mukangango. V tom čase Kibeho patrilo do diecézy Butare.
20. marca 1982: Biskup Butare, Mgr. Jean Baptiste Gahamanyi, zvoláva lekársku komisiu a 14. mája 1982 teologickú komisiu, ktoré mali skúmať z blízka tieto zjavenia.

30. júla 1983: Prvý pastiersky list biskupa Butare na tému udalostí v Kibeho.
16. augusta 1988: Mgr. Gahamanyi verejne vyhlasuje svoje rozhodnutie, v ktorom dovoľuje verejnú mariánsku úctu v Kibeho, na miestach zjavení. Do Kibeho prichádza kaplán pre pútnikov.

30. marca 1992: Vytvorenie diecézy Gikongoro, oddelenej od Butare. Jej prvým biskupom sa stáva Mgr. Augustín Misago. Ten prijíma aktá zjavení.
28. novembra 1992: Položenie základného kameňa pod mariánske sanktuárium v Kibeho.

24. novembra 1995: Oprava kaplnky zjavení v Kibeho po genocíde.

29. júna 2001: Posledné vyjadrenie biskupa Gikongoro, v ktorom uznáva zjavenia v Kibeho. Od tohto momentu sú zjavenia uznané aj Apoštolskou Stolicou.

15. septembra 2001: Prvá oficiálna púť biskupov Rwandy.

12. januára 2002: Posvätenie pozemku a začiatok stavby sanktuária biskupom Gikongoro.

16. mája 2002: Púť biskupov ACEAC (Burundia), Demokratická Republika Kongo a Rwanda).

25. marca 2003: Biskup Gikongoro a superior Otcov pallotínov podpisujú Konvenciu o prijatí duchovnej správy v sanktuárium v Kibeho Otcami pallotínmi.

31. mája 2003: Inaugurácia mariánskeho sanktuária v Kibeho jeho eminenciou kardinálom Crescenzio Sepe, prefekta Kongregácie pre Evanjelizáciu národov. Sanktuárium je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii.

31. augusta 2003: Začiatok misie Otcov pallotínov v Kibeho.

28. novembra 2003: Posvätenie a intronizácia sochy Panny Márie z Kibeho. 

Vizionári z Kibeho

Marie Claire Mukangango
Marie Claire Mukangango
Alphonsine Mumureke
Alphonsine Mumureke
Nathalie Mukamizimpaka
Nathalie Mukamizimpaka

Marie Claire Mukangango

Narodila sa roku 1961 v Rusekera vo farnosti Mushubi v diecéze Gikongoro. Panna Mária sa jej po prvý krát zjavila 2. marca 1982 s posolstvom ruženca Siedmych bolestí Panny Márie. Zjavenia trvali do 15. septembra 1982, dňa, keď slávime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Marie Claire bola zavraždená počas vojny v roku 1994.

Alphonsine Mumureke

Narodila sa 21. marca 1965 v Zaza v diecéze Kibungo. Jej sa ako prvej ukázala Panna Mária dňa 28. novembra 1981, keď bola žiačkou školy v Kibeho. Zjavenia trvali do 28. novembra 1991. Momentálne býva v Abiadžane (Pobrežie Slonoviny), v kláštore kláristiek.

Nathalie Mukamizimpaka

Narodila sa roku 1964 v Munini vo farnosti Muganza v diecéze Gikongoro. Panna Mária sa jej ukázala po prvýkrát 12. januára 1982, keď bola žiačkou školy v Kibeho. Zjavenia trvali do 3. decembra 1983. Momentálne býva v Kibeho, kde vedie činný život a často sa pripája k modlitbám pútnikov.

Kibeho - krajina kontrastov

Utečenecký tábor vo Rwande
Utečenecký tábor vo Rwande

Vďaka zjaveniam Najsvätejšej Panny Márie, Kibeho, farnosť založená roku 1934, sa stalo miestom modlitieb a pútí. Desaťtisíce pútnikov prichádzalo zo všetkých kútov Rwandy a susedných štátov. Avšak posolstvo "Nyina wa Jambo" (Matky Slova) o bratskej láske a skutočnom obrátení nenašli odozvu. Podobne, ako zvyšná časť Rwandy, Kibeho okúsilo tragédiu genocídy a masakrovania ľudí, počas ktorých zahynuli tisíce ľudí a medzi nimi aj mnohí kňazi a rehoľníci.
Misia Pallotínskej rodiny v Kibeho

Konvencia podpísaná 25. marca 2003 medzi diecézou Gikongoro a Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu (Pallotíni) vedie k tomu, aby sa Mariánske.

Sanktuárium v Kibeho

Interiér chrámu v Kibeho
Interiér chrámu v Kibeho
Exteriér chrámu
Exteriér chrámu

Miesto, ktoré zaznieva a žiari mariánskou charizmou.
Miesto, v ktorom bije srdce rwandského národa, vo väčšine oddaného mariánskej úcte.
Miesto pútí, duchovných cvičení a stretnutí ľudí, ktorí hľadajú Pána Boha.
Miesto evanjelizácie, obrátenia, zmierenia a modlitby.
Miesto, ktoré sústavne pripomína evanjelium kríža.

Projekty do budúcnosti: V súčasnosti sanktuárium v Kibeho tvorí kaplnka. V budúcnosti sa predpokladá rozšíriť areál o ďalšie štruktúry.
Upratanie terénu v okolí sanktuária: parkovisko, zabezpečenie vody, elektriny, sanitariátov, prameňa, krížovej cesty a ružencového chodníka.
Bude sa budovať: polyfunkčná miestnosť, prijímacie centrum, amfiteáter na veľké púte, bazilika Sedembolestnej Panny Márie...

Každý z nás môže niečím prispieť svojou modlitbou a materiálnou obetou, ale aj návrhom, aby sa Kibeho skutočne stalo miestom obrátenia a zmierenia, po čom túži Božia Matka.

Slávnosti v Kibeho

1. január: Bohorodičky Panny Márie. Odpust vo farnosti Kibeho

12. január: Výročie prvého zjavenia Matky Božej Nathalie

2. marec: Výročie prvého zjavenia Matky Božej Marie Claire

31. máj: Navštívenie Panny Márie. Posvätenie sanktuária Sedembolestnej Panny Márie

15. august: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - národná púť

15. september: Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

7. október: Ružencovej Panny Márie

28. november: Matky Božej z Kibeho. Výročie prvého zjavenia Panny Márie Alphonsine

Sanktuárium sa nachádza v diecéze Gikongoro, na juhu Rwandy, niekoľko kilometrov od hraníc s Burundiou

Hlavným dopravným prostriedkom pre zahraničných pútnikov je lietadlo, ktoré pristáva v Kigali, hlavnom meste Rwandy.

Pútnické centrum Svätého Vincenta Pallottiho na Gikondo môže uľahčiť organizáciu púte do Kibeho. Púte organizujú aj rôzne farnosti v Rwande a susedných štátoch.