TRE FONTANE (TALIANSKO)

Štvrť Tre Fontane (Tri pramene) leží asi 10 km od centra Ríma pri ceste do Ostie, starorímskeho prístavu. Práve tu sťali apoštola svätého Pavla. Podľa tradície sa jeho hlava po sťatí trikrát obrátila a na týchto miestach vytryskli zo zeme tri pramene - odtiaľ názov lokality. V čase zjavenia bolo toto miesto okrajovou perifériou Ríma, so zlou povesťou. Tu sa schádzali ľudia žijúci mimo zákona, pasáci, prostitútky, a to i v miestnej jaskyni.

A práve tu, v Tre Fontane, sa roku 1947 Panna Mária zjavila ako Madonna della Rivelazione, Panna Zjavenia, Panna Apokalypsy.

Pohnutý život Bruna Cornacchioliho

Bruno Cornacchiola
Bruno Cornacchiola

Hlavná postava zjavení v tre Fontane, Bruno Cornacchiola, bol 34-ročný otec troch detí, keď sa mu zjavila Panna Mária. Pochádzal z chudobnej rodiny, mal iba základné vzdelanie a veľmi málo náboženskej výchovy. Keď skončil vojenskú službu, oženil sa a aby zarobil nejaké peniaze, odišiel do Španielska, kde vtedy prebiehala občianska vojna. Tam bojoval na strane Francových nacionalistov, hoci zmýšľaním bol viac naklonený ku komunistom. V Španielsku sa dostal pod vplyv istého nemeckého protestanta, ktorý ho presvedčil, že pápežstvo je vlastne zdroj všetkého zla na svete.

Zriekol sa preto katolíckej viery, stal sa protestantom a neskoršie prestúpil k sekte Adventistov siedmeho dňa. Zahorel nenávisťou voči Cirkvi a pápežovi a rozhodol sa, že zabije pápeža. V Španielsku si dokonca kúpil aj dýku, na ktorú si dal vyryť slová: smrť pápežovi.

Prvé zjavenie 12. apríla 1947

Bruno Cornacchiola - dobová fotografia
Bruno Cornacchiola - dobová fotografia
Bruno Cornacchiola s rodinou
Bruno Cornacchiola s rodinou
Kaplnka Panny Márie v Tre Fontane
Kaplnka Panny Márie v Tre Fontane

V sobotu po veľkonočnej nedeli, 12. apríla 1947, Bruno vzal svoje tri deti Isolu, Carla a Gianfranca na výlet k Tre Fontane, neďaleko Ríma. Bol nádherný jarný deň. Bruno si sadol na trávu v malom eukalyptovom hájiku a pripravoval si reč, v ktorej chcel zosmiešniť Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Z myšlienok ho vyrušila jeho dcérka, ktorá ho prišla požiadať, aby jej pomohol nájsť stratenú loptu, ktorá sa deťom zakotúľala do blízkej jaskyne.

Keď sa približoval, videl, že najmladšie dieťa kľačí pri vchode do jaskyne. Detská tvár žiarila radosťou a oči boli upreté do jaskyne. Pritom stále opakovalo: "Prekrásna pani, prekrásna pani..."

Bruno sa zahľadel do jaskyne, ale nevidel nič. Chcel odísť, ale spozoroval, že aj ďaľšie dve deti kľačia a ich oči sú tiež obrátené na nejaký objekt v jaskyni. Zachvátil ho strach. Rýchlo chopil deti a začal ich ťahať von z jaskyne. Zistil však, že nemôže nimi ani pohnúť. A vtedy aj on zacítil prenikavú vôňu kvetov a videl mladú ženu oblečenú v dlhom bielom obleku s ružovým pásom. Jej čiernovlasú hlavu pokrýval zelený plášť, ktorý padal dolu až na jej bosé nohy. V ruke mala knihu tmavošedej farby, ktorú držala blízko k srdcu. Kniha bola posledná kniha Biblie, Apokalypsa - kniha zjavenia sv. Jána. Prihovorila sa Brunovi: "Ja som tá od Najsvätejšej Trojice. Som dcéra Otca, matka Syna, nevesta a Chrám ducha Svätého... Som Panna Apokalypsy".

Je pozoruhodné, že Panna Mária sa zjavuje človekovi, ktorý opustil Katolícku cirkev, opovrhoval mariánskou úctou a mal úmysel zavraždiť pápeža.

To je ďaľší príklad, kde vidíme, aké nevyspytateľné sú cesty Božie. Boh si vyberá často tie najnemožnejšie osoby, aby na nich ukázal svoju moc. Vybral si prenasledovateľa Cirkvi Šavla, ktorý - ako čítame v Skutkoch apoštolov - dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov - Sk 9, 1. Bruno tiež zakúsil dobrodenia tohto stretnutia s Pannou Máriou. Kým žasol nad tým, čo sa okolo neho deje, počul nežný Máriin hlas: "Som Panna Apokalypsy..., ty ma však prenasleduješ. Už toho bolo dosť. Vráť sa späť do svätého stáda, do nebeského dvora tu na zemi". A potom akoby na vysvetlenie dodala: "Od záhuby ťa zachránila novéna deviatich prvých piatkov, ktorú si si vykonal skôr, než si upadol do svojich bludov... Musíš byť ako kvety, ktoré tu nazbierala tvoja dcéra Isola. Tie neprotestujú, nerebelujú, ale sú tiché a pokojné.

Potom mu Panna Mária vyjavila aj ďaľšie veci a napokon mu naznačila kňaza, na ktorého sa má obrátiť. Povedala mu: "Zakaždým, keď stretneš kňaza, v kostole alebo na ulici, prihovor sa mu týmito slovami: Otče, ja sa musím s vami rozprávať. Ak ti odpovie: Ave Maria! Syn môj, čo chceš? To bude ten vyvolený, ktorého som ti určila. Povedz mu všetko, čo ti srdce diktuje a poslúchal ho. On ťa potom usmení, aby si sa dosal k Svätému Otcovi, najvyššiemu pastierovi kresťanov, ktorému osobne odovzdáš moje posolstvo... Viacerí ľudia, ktorým o tomto zjavení budeš hovoriť, ti neuveria, ale to nech ťa nijako nezarmúti."

Po týchto slovách sa táto vznešená postava otočila a pomaly sa od neho vzďaľovala smerom k Svätopeterskej bazilike. Bruno bol akoby v extáze a niekoľko minút sa vôbec nehýbal z miesta.

Keď sa spamätal, spolu s deťmi vyčiistili jaskyňu nakoľko sa len dalo, a na jej stenu napísali dátum zjavenia. Bruno použil pritom kľúče od domu, ktoré mal so sebou a nmi označil miesto, kde Panna Mária stála.

Zjavenie trvalo asi pol druhej hodiny. Svätá Panna hovorila len k Brunovi a medziiným mu zverila tajomstvo, ktoré mal odovzdať Svätému Otcovi. Deti Jej hlas nepočuli, ale videli, ako pohybuje perami. V ruke držala malú šedú knihu. Na konci zjavenia k nim pristúpila bližšie, uklonila sa, obrátila a zmizla.

Otec sa detí hneď vypytoval, čo videli. Ich výpovede súhlasili s jeho vlastným videním.

Bruno: "Ihneď som sa s deťmi vrátil domov. Bol som úplne zmätený a otrasený. A tak sa z nepriateľa Cirkvi stal jej vášnivý zástanca. (O pravdivosti zjavenia ho presvedčilo aj to, že našiel kňaza podľa znamenia, o ktorom sa v jaskyni zmienila svätá Panna.)
Začal som zapisovať posolstvá Matky Božej do zošita. Potom som o tom informoval kňaza v našej farnosti a neskôr tiež kardinálov vo Vatikáne. Mal som ešte niekoľko ďalších zjavení.

Stretnutia Bruna s troma pápežmi

Bruno Cornacchiola s najbližšími
Bruno Cornacchiola s najbližšími
Púť v Tre Fontane
Púť v Tre Fontane
Cesta k jaskyni
Cesta k jaskyni

Cirkevné kruhy sa stavali voči tomuto zjaveniu veľmi zdržanlivo a opatrne. Bola ustanovená vyšetrovacia komisia, Bruno, jeho žena i deti boli podrobené dôkladným výsluchom - najprv spoločným, neskôr s každým oddelene - ktoré trvali viac ako šesť mesiacov. Sväté ofícium potom konštatovalo, že nejde o podvod a že obsah posolstiev sa v ničom neprotiví evanjeliu. A keď sa zjaveniam priznal nadprirodzený charakter, cirkevná vrchnosť dovolila, aby sa tu vybudovala mariánska svätyňa pod duchovným vedením františkánov - konvektuálov, ktorých na Slovensku poznáme pod menom minoriti. Oni sa starali aj o pútnkov, ktorí sem prichádzali v čoraz väčšom množstve.
Sväté ofícium potom konštatovalo, že nejde o podvod a že posolstvá zodpovedajú Evanjeliu.

Obrátenie Bruna Cornacchiolu, ktorý sa z nepriateľa Cirkvi stal jej horlivým bojovníkom, bolo prvým zázrakom tohto zjavenia. Bruno mal aj neskôr viaceré videnia. Dňa 9. decembra 1949 sa stretol so Svätým Otcom Piom XII. vo Vatikáne. Pri tejto príležitosti mu odovzdal posolstvo, ktoré mu preňho zverila Matka Božia Panna Mária. Vyznal sa mu, že mal v úmysle ho zabiť dýkou. Na to mu Svätý Otec povedal: "Keby si ma bol zabil, daroval by si Cirkvi ďalšieho mučeníka". Údajne Pius XII. potom osobne navštívil svätyňu v Tre Fontane a požehnal tam sochu Panny Márie. Bruno sa neskôr stretol aj s pápežom Jánom XXIII a Pavlom VI. a odovzdal posolstvá aj Jánovi Pavlovi II. V roku 1997 Svätý Otec Ján Pavol II. dal súhlas, aby sa miesto zjavenia nazývalo Panna Mária tretieho tisícročiach pi Troch Fontánach.

Stretol som sa tiež s Jánom XXIII. Keď sme sa stretli, objal ma a pozval, aby som mu rozprával o posolstvách. Niekoľko dní pred otvorením konkláve, ktoré zvolilo Pavla VI., Matka Božia mu povedala, že bude pápežom. Poznal som ho už skôr, pretože zastával funkciu štátneho sekretára. Vymenili sme si veľa listov.

Pápežovi Jánovi Pavlovi II. som odovzdal v obálkach rôzne posolstvá, ktoré som dostal pri posledných zjaveniach.

V posolstvách sa Panna Mária prejavuje ako starostlivá Matka. Nabáda ma, aby som všetkým ľuďom povedal, že sa musia stať lepšími a nesmú byť takí egoistickí. Hovorí tiež o vojnách a katastrofách. Hovorí, že to sú rany, ktoré nepochádzajú od Boha, ale zo skazených a tvrdých ľudských sŕdc.

Posolstvá Panny Márie

Socha Panny Márie
Socha Panny Márie

V posolstvách sa Panna Mária prejavuje ako starostlivá Matka. Nabáda ma, aby som všetkým ľuďom povedal, že sa musia stať lepšími a nesmú byť takí egoistickí. Hovorí tiež o vojnách a katastrofách. Hovorí, že to sú rany, ktoré nepochádzajú od Boha, ale zo skazených a tvrdých ľudských sŕdc.

Brunovi, ktorý žije dodnes, sa svätá Panna zjavila nielen v jaskyni, ale neskôr i v súkromí. Tak mal Bruno asi 30 zjavení, prevažne tajných posolstiev pápežom, s ktorým je v kontakte dodnes.

Pápež Pius XII. navštívil Tri pramene už v roku 1949 a posvätil tam sochu Panny Márie.

Opis jedného z videní

Môžem uviesť jedno z videní: Matka Božia ma zaviedla na Benátske námestie v Ríme. Námestie bolo plné ľudí, ktorí kričali: "Popraviť, popraviť!" Matka Božia mi vysvetlila, že tu práve prebieha revolúcia. Potom sa zo zástupu ozval výkrik: "Poďme všetci na Peterské námestie!" Odobrali sme sa tam a videli sme tam stáť pápeža i kardinálov a iných hodnostárov. Všetci plakali. Opakovane volali: "Zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami!" Povedala mi, že vzhľadom na to, čo sa deje vo svete, Cirkev bude veľmi trpieť a že ľudstvo ide v ústrety vojnám a veľkým nebezpečenstvám. 

Komentár biskupa Pavla M. Hnilicu

Biskup Pavol M. Hnilica
Biskup Pavol M. Hnilica

(Biskup Hnilica 14. 7. 1996 vo Zvolene povedal: "Pred 100 rokmi mal pápež Lev XIII. videnie v kaplnke, kde slúžil svätú omšu. Videl, ako diabol búral chrám svätého Petra, ktorý symbolizoval Cirkev. Na jeho výkrik Boh poslal archanjela Michala, ktorý diablov zahnal. Lev XIII. hneď napísal modlitbu ku svätému Michalovi, ktorú nariadil modliť sa a povedal: Toto nebezpečenstvo príde z Ruska.

Vieme, že svätý Don Bosco vo sne videl, že Rím je okupovaný ruskými vojakmi".)

"Ja som sa z Brunom Cornacchiolom stretol osobne niekoľkokrát. Vyrozprával mi niektoré veci okolo zjavení do najmenších podrobností. Urobil na mňa dojem úprimného a dôveryhodného veriaceho človeka. Sám vidím význam zjavení predovšetkým v tom, že Panna Mária potvrdila svoju jedinečnú spojitosť so Svätou Trojicou a že sa predstavila ako Panna Apokalypsy.

Týmto však nijako nechcem ovplyvniť názory, ktoré sa okolo tohto zjavenia vyslovujú. Svätá stolica ešte nevyslovila konečné rozhodnutie a keď ho vynesie, ja ho bez váhania prijmem.

Vizionár Bruno Cornacchiola len nedávno zomrel a včera (20. februára 2006) bol u mňa na návšteve jeho spovedník, staručký 90 ročný páter minorita Pietro Santangelo. Bol trošku ustarostený, pretože sa obáva o budúcnosť tejto mariánskej svätyne. Neznáme kruhy vyvíjajú totiž tlak, aby sa "v záujme ekumenického dialógu" tlmilo a posúvalo do pozadia toto zjavenie i všetko, čo s ním súvisí.

Slnečný zázrak 12. apríla 1980

Socha Ježiša Krista v Tre Fontane
Socha Ježiša Krista v Tre Fontane

Na 12. 4. 1980, práve 33 rokov od prvého zjavenia, ohlásila Panna Mária dopredu udalosť. Zišlo sa tu viac ako 3000 ľudí. Udial sa tu veľký slnečný zázrak, o čom predložili svedectvá mnohí účastníci. Podobný fenomén sa opakoval presne o dva roky neskôr.