DAMAŠEK (SÝRIA) 

Damašek
Damašek

Pred bránami Damašku v Sýrii sa obrátil svätý Pavol. Kresťanstvo tu pretrvalo od tých čias až dodnes. Tu, v kresťanskej štvrti Sufanieh, v rodine mladých novomanželov - gréckokatolíčky Myrny (nar. r. 1964) a Nikolasa Nazzoura, pravoslávneho vyznania, začal 26. novembra 1982 obraz Panny Márie s Ježiškom roniť olej. Posolstvo zjednotenia z Damašku

Kazanská Ikona
Kazanská Ikona
Roniaci olej z ikony
Roniaci olej z ikony
Myrna pred obrázkom ikony
Myrna pred obrázkom ikony

Obraz Myrne priniesol Nikolas, keď sa vracal z prác v Európe. Ide o tradičnú, tzv. kazanskú ikonu. Je to zasklená farebná reprodukcia rozmerov 9 x 13 cm. Obraz bol zavesený nad manželskými posteľami. Miska, ktorú Myrna podložila pod obraz, sa po chvíli zaplnila vytekajúcim olejom. Množstvo vytečeného oleja sa pravidelne zisťuje vážením. Olej sa uchováva, za čo je zodpovedný kňaz Joseph Malouli. Obraz je vystavený v uzamknutej mramorovej skrinke, ktorú strážia, aby nemohlo prísť k jej odcudzeniu alebo zneužitiu.
V období od apríla do novembra 1987 z ikony vytieklo 1348 gramov oleja. Olej podrobili analýze. Z rozboru, ktorý vykonalo laboratórium pre chemické vyšetrovanie G. Loges ltd. pre oblasť Wesel a Kleve v SRN vyplýva, že ide o čistý olivový olej. Analyzovali ho infračervenou spektroskopiou a plynovou chromatografiou. 
Olej po nanesení na filtračný papier a po voľnom usušení nezanecháva žiadnu škvrnu, ako je to v prípade prírodného olivového oleja.
Pôsobením tohto oleja došlo k uzdraveniam, o čom svedčia zaznamenané doklady. Olej začal vytekať aj z Myrniných rúk a neskôr i z jej tváre a očí. Tieto úkazy sa opakujú v nepravidelných intervaloch dodnes.
Spomenutého 26. novembra večer manželia Nazzourovci o zázračnom vytekaní oleja upovedomili patriarchát pravoslávnej cirkvi. Osobne prišiel miestny biskup v sprievode dvoch kňazov. Pred obrazom sa pomodlil a vzal si so sebou vatu, namočenú do oleja.
Toho istého večera prišli aj dvaja príslušníci sýrskej tajnej polície s lekárom. Preskúmali obraz a obhliadli steny miestnosti. Keď ikonu zavesili na miesto, olej začal opäť tiecť. Pred ich očami začal olej vytekať aj z Myrniných rúk, a to hneď potom, ako si ich na ich požiadanie pred nimi umyla. Lekár po vyšetrení povedal: "Boh je veľký."
Od začiatku Myrna bola pod neustálym dozorom niekoľkých kňazov. Jej duchovným poradcom je rímskokatolícky kňaz, lazarista o. Joseph Malouli. Správca gréckokatolíckej komunity - kňaz Dr. Eliáš Zahlaoui, o všetkých úkazoch a posolstvách zverených Myrne napísal knihu, doloženú mnohými svedeckými výpoveďami.

História udalostí v Damašku

Myrna s rodinou
Myrna s rodinou
Myrna počas extázy
Myrna počas extázy
Stigmy na nohách
Stigmy na nohách
Myrna Nazzour
Myrna Nazzour

Dňa 12. decembra 1982
ronila ikona veľké olejové bubliny, ktoré počuteľne praskali. Miska podložená pod obrázkom, sa rýchlo naplnila. V ten večer prišiel aj slávny libanonský spevák Tony Hanna so šéfom sýrskeho televízneho orchestra. Všetci prítomní sa spoločne pomodlili.

Dňa 15. decembra 1982
prišlo k prvému Máriinmu zjaveniu na terase domu. Myrna o tom rozpráva: "Keď som zdvihla hlavu, videla som, ako predo mnou stojí svätá Panna, celá žiariaca, akoby pokrytá diamantmi a perlami. Zachvátil ma strach. Vstala som a utiekla do bytu Awardovcov."
Toho istého dňa Myrnin dom navštívil generál Walid Hammamieh, veliteľ damašskej polície, sprevádzaný svojím pobočníkom.

Dňa 19. decembra 1982
sa Myrne zjavila svätá Panna a povedala jej toto posolstvo:
"Dala som vám viac oleja, než ste žiadali a dám vám niečo ešte silnejšie než je olej. Kajajte sa a verte... Ohlasujte môjho Syna Emmanuela. Kto Ho ohlasuje, bude spasený."

Dňa 24. decembra 1982 
Na Štedrý večer bol prítomný aj generál Mustafa Tlass, minister obrany s manželkou a niekoľkými ďalšími úradníkmi. Prišiel práve vo chvíli, keď ikona ronila olej. Generál bol veľmi dojatý. Otcovi Eliášovi povedal, že ak napíše o udalostiach knihu, nech nezabudne spomenúť, že on sám bol svedkom. Mladým manželom ponúkol vilu, aby z ich obydlia mohlo byť zriadené pútnické miesto.
Biskup si prial, aby ikonu preniesli do grécko-pravoslávneho kostola Svätého kríža. 

Dňa 9. januára 1983
ikonu práve roniacu olej - slávnostne preniesli do kostola za účasti 70 tisíc osôb.
V Myrnimom dome zavesili novú, rovnakú ikonu. Aj tá začala roniť olej!

Dňa 21. februára 1983
sa Myrne na terase opäť zjavila Panna Mária a povedala jej toto posolstvo: "Tieto slová si vryte do pamäti a neustále opakujte: Mojou spásou je Boh, mojím svetlom je Ježiš, mojím životom je Duch Svätý, preto sa ničoho neobávam."

V roku 1983
prišiel z obyčajnej zvedavosti do Myrninho domu moslimský výtvarník, horlivý komunista a propagátor marxizmu Samir Younes. Keď vzal do rúk pohľadnicu zázračnej ikony, začal z nej vytekať olej. Výtvarník sa na mieste obrátil a stal sa z neho veľký mariánsky ctiteľ. V Myrninom dome dodnes visia tri ikony, ktoré namaľoval. Jedna z nich roní olej.

Na výročný deň zjavenia (v r. 1983) svätá Panna plakala olejové slzy. Je zvláštne, že slzy stekali medzi papierom a sklom obrazu a že zmizli samy od seba.

V piatok 25. novembra 1983
bola Myrna stigmatizovaná. Objavili sa jej rany na rukách i nohách a vytekala z nich krv. Stigmy overilo šesť privolaných lekárov, medzi nimi aj riaditeľ francúzskej nemocnice. Prítomní boli tiež biskupi sýrsko-katolíckej pravoslávnej cirkvi.

19. apríla 1984 na Zelený štvrtok
sa Myrne stigmy objavili druhý krát. Pribudla aj široká rana v boku, o ktorej jeden z prítomných lekárov povedal, že ju bude treba zašiť. Rana sa však ešte toho istého večera zavrela. 

V roku 1985 Myrna porodila dievčatko.

Dňa 1. júna 1985
robotníci prišli do starého kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol uzavretý už 8 rokov, vytrhávať dlažbu. Zrazu zbadali, ako obraz Panny Márie roní slzy. Správa sa rýchlo rozšírila a kostol bol neustále plný ľudí - kresťanov i mohamedánov. Olej pramenil z obrazu štyri dni.

Dňa 26. novembra 1986
začal z ikony tiecť olej. Tiekol aj z Myrninej tváre a to v neobyčajnom množstve. Vtedy sa opäť pred ňou zjavil Ježiš a povedal jej: "Modlite sa za hriešnikov, lebo do každého slova modlitby vlejem kvapku svojej Krvi."

Dňa 15. augusta 1987
na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, povedal Myrne Ježiš toto posolstvo: "Moja dcéra, toto je moja Matka, z ktorej som sa narodil. Kto Ju uctieva, Mňa uctieva. Kto Ju popiera, Mňa popiera. Kto Ju prosí, dostane. Pretože Ona je mojou Matkou."

Dňa 26. novembra 1987
sa v Myrninom dome zhromaždilo mnoho pútnikov. Medzi nimi aj skupina Francúzov a otec René Laurentin. Ježiš dal Myrne toto posolstvo: "Bež a po celom svete bez strachu oznamuj, aby sa pracovalo na zjednotení."

V roku 1988
Nikolasa a Myrnu pozvali do USA. Tam sa im narodilo druhé dieťa, syn Emanuel.

2. mája 1988 
podľa vyhlásenia významného amerického chirurga, jedného z osobných lekárov bývalého prezidenta USA R. Reagana, Dr. A. Mansoura,  z rúk Myrny vytieklo také množstvo oleja, že stekal na zem. To sa stalo v jeho dome v Los Angeles za prítomnosti arcibiskupa J. Tawila a archimandritu Ch. Abooda.

Na Veľkú noc 1990
sa Myrne opäť obnovili stigmy. Pred očami početných svedkov sa jej otvorilo všetkých päť rán. Stigmatizáciu nafilmovali.

Trvanie Myrniných videní býva rôzne. Rôzne boli aj miesta, kde k nim prišlo. Myrna pri týchto stretnutiach s Pannou Máriou a Ježišom okolie nevníma. Posolstvá opakuje, takže sú zaznamenané.

Do roku 1993 Myrna mala stigmy štyrikrát. Prvýkrát to bolo v predvečer výročia ronenia oleja z ikony, ďalšie potom vždy na Veľkú noc, a to vtedy, keď boli tieto sviatky v katolíckej i pravoslávnej cirkvi v rovnakom čase, čo je raz za tri roky. Pri stigmatizácii bol prítomný celý rad odborníkov. Pri posledných bol aj neurológ Dr. Loren z parížskej nemocnice, dve psychologičky a ďalší.

Myrna strávila mesiac v Austrálii, kde navštívila štyri štáty. Počas týchto návštev jej olej vystúpil 37-krát na rukách, raz na tvári a dvakrát na krku.

Po poslednej extáze (26. októbra 1990)
sa ostatné fenomény zastavili. Toto zastavenie uvedených úkazov má trvať do roku 2001, keď sa má Veľká noc sláviť v rovnakom čase u ortodoxných i u katolíkov.

Odozvy zázraku

Reportér abbé Boz po návrate zo Sufaniehu v parížskom rozhlase vyhlásil, že sa teraz viac modlí.


Otec Malouli prosí o modlitbu pre Myrnu a za konečné zjednotenie kresťanov.


Ing. Jozef Dočekal z Brna, ktorý pracoval v Homse na stavbe rafinérie hovorí: "V Sýrii sme niekoľkokrát navštívili rodinu Nicolasa Nazzoura. Sami sme videli, ako olej odkvapkáva z obrázka Panny Márie do podloženej misky. Na jeseň roku 1987 sme na Myrniných nohách videli zreteľné jazvy, ktoré jej ostali po otvorených ranách. Osobne sme hovorili s otcom Maloulim i s Myrnou. Do roku 1993 som si písal s otcom Maloulim."


Speváci pre Pannu Máriu a jej zázraky v Sufaniehu skladajú piesne. Do Myrninho domu prichádzajú významní politici, vysokí úradníci, predstavitelia cirkevnej hierarchie, vrátane pápežského nuncia. Tu sa modlia tak sústredene, že nevnímajú ani čas, ani okolie. Modlia sa celé hodiny, dni, noci. Prichádzajú starí aj mladí. Odtiaľ sa modlitbové skupiny šíria po Sýrii a po celej Malej Ázii.


K vytekaniu oleja začalo dochádzať aj z iných reprodukcií ikon Panny Márie Sufranežskej, a to na rôznych miestach sveta. Je zaujímavé, že olej pramení aj z celkom obyčajných papierových obrázkov, a vôbec ich nepoškodí. Papier ostane suchý.