GREEN BAY (USA)

Green Bay
Green Bay

Viac ako jeden a pol storočia veriaci neustále prichádzajú do Championu v štáte Wisconsin aby sa tam modlili, hľadali útechu a pomoc v čase skúšok a prosili o pomoc nášho Pána Ježiša Krista na mocný príhovor Panny Márie Pomocnice.
Nepretržitá modlitba vyrástla na tomto mieste zo správy mladej belgickej prisťahovalkyne Adele Brise, ktorá v októbri 1859 povedala, že Presvätá Matka, Pani odetá do oslňujúco bielej sa jej zjavila na tomto mieste.  

Zjavenie Adele Brisovej

Adele Bris
Adele Bris

V októbri 1859 sa Panna Mária trikrát zjavila mladej belgickej imigrantke Adele Briseovej. Adele uviedla, že Panna Mária oblečená v bielom sa predstavila ako Kráľovná neba. Požiadala o modlitby za hriešnikov, ako aj o vyučovanie detí k tomu, čo potrebujú k spáse. Panna Mária zakončila zjavenia slovami: "Choď a neboj sa ničoho, ja ti pomôžem." 

Rozhovor Adely s Pannou Máriou:
 V Božom mene kto si a čo odo mňa chceš?", spýtala sa Adela. " Som Kráľovná Neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov a želám si, aby si robila to isté. Ráno si bola na svätom Prijímaní a to je dobre. Ale musíš robiť viac. Urob generálnu spoveď a ponúkni Prijímanie za obrátenie hriešnikov. Ak sa neobrátia a nebudú robiť pokánie, môj Syn ich bude musieť potrestať." " Adela kto je to?", spýtala sa jedna zo žien . "Ó, prečo ju nemôžeme vidieť tak ako ty..." , zavzlykala druhá. "Kľaknite si.", povedala Adela. "Pani povedala, že je kráľovná Neba." Panna Mária sa na nich s láskavo pozrela a povedala "Blahoslavení tí, čo veria aj keď nevidia. Čo tu márnite čas, kým vaši spoločníci pracujú na vinici môjho Syna?" " Čo viac môžem urobiť, drahá Pani?", spýtala sa v citovom pohnutí Adela. "Zhromaždi deti tejto divokej krajiny a uč ich, čo je potrebné ku spáse."  

Najničivejší požiar v histórii USA

Socha Panny Márie v Green Bay
Socha Panny Márie v Green Bay
Kaplnka v Champion
Kaplnka v Champion

O 12 rokov neskôr, 7-8. októbra 1871 práve tu vypukli najničivejšie požiare v americkej histórii, pri ktorých zahynulo do 2500 ľudí a ktoré spôsobili obrovské materiálne škody.
Požiare pálili všetko obrovskou rýchlosťou a s teplotou vyššou ako v kremačnej peci, čo bolo popísané ako "stena z plameňov, míľu vysoká, 5 míľ široká , rútiaca sa rýchlosťou 100 míľ za hodinu a meniaca piesok na sklo."
Vyskytovalo sa tu jedno mystérium za druhým. "Veľa bolo povedané o intenzite plameňov , ktoré zničili Peshtigo, Menekaune, Williamsonville, atď. Tieto opisy ale vydávajú len chabý opis toho, čo sa dialo.", hovorí pozorovateľ. "Horúčava sa dá prirovnať k plameňu skoncentrovanému v sklárskej píšťale, ale ani toto nevysvetľuje všetky fenomény. Mali sme napríklad zbierku medených mincí z vreciek mŕtveho muža z Peshtigo Sugar Bush. Tieto centy boli čiastočne roztavené, ale doteraz majú zachovaný pôvodný okrúhly tvar, čiastočne sú čitateľné aj písmená. Zvyšné v tom istom vrecku boli úplne roztavené , telo muža však nebolo ani len popálené. Vôbec si to nevieme vysvetliť. Jedine tým, že tornádo a ohne boli sprevádzané nejakým elektrickým fenoménom."
Adela a ostatní , ktorí hľadali úkryt v kaplnke vybudovanej na spomienku zjavení, zázračne prežili napriek tomu, že ohne šľahali zo všetkých strán. "Celé podsvetie vyliezlo.", hovoria miestni, ktorým sa zdalo, že prišiel koniec sveta.
Tak ako je fascinujúce samotné zjavenie, či Adelina záchrana, zaujímavý je aj fakt , že do dnešného dňa, napriek početným údajom, napriek moderným prostriedkom a počítačovým modelom nikto nie je schopný vysvetliť, kde a ako tento požiar vypukol.

Cirkevné uznanie zjavenia

Oltár v kaplnke
Oltár v kaplnke
Traja mariologóvia preštudovali tieto údajné zjavenia z príslušných dokumentov, listov a svedectiev za účelom potvrdenia, alebo vyvrátenia pravdivosti poslania prezentovaného Adelou Brise, čo sa týkalo zjavenia v roku 1859. Existuje dosť dôkazov, aby týmto udalostiam bol pripísaný nadprirodzený charakter.
V osobe a charaktere Adele Brise nebolo nájdené nič, čo by bolo proti pravdivosti uznania tohto zjavenia.
Objektívne námietky či už cestou dôkazov, alebo posúdenia nadprirodzenej povahy týchto udalostí boli preskúmane expertmi. Prvotných záznamov o prípadnom zjavení v oblasti Green Bay nie je veľa. Jeden z expertov však potvrdil, že nedostatok informácií len dokazuje historický kontext zjavení a prakticky vylučuje prípadné podobenstvo medzi touto udalosťou a podobnými zjaveniami.
Tieto jednoduché zjavenia a posolstvá podávané prostredníctvom Adele Brise potvrdzujú jednak poslanie samotnej Adely, ale aj duchovné ovocie veriacich počas dlhého obdobia.
Miestne duchovenstvo z okolitých diecéz až po náboženské inštitúcie z celého sverta tu uskutočňovali púte kvôli duchovnému úžitku z miesta zjavenia Božej Matky.