LURDY - LOURDES (FRANCÚZSKO)

Zjavenie Panny Márie v Lurdoch

Juhofrancúzske Lurdy sa radia medzi najnavštevovanejšie kresťanské pútnické miesta tohto sveta. Pamätného dňa 11. februára 1858 jednoduchá dievčina, štrnásťročná Bernadetta Soubirousová zbierala drevo spoločne so svojou sestrou Toinettou a priateľkou Jeannou Abadiovou na brehu Gávy. Pred neďalekou jaskyňou sa jej zjavila Panna Mária,oblečená celá v bielom. Na jej pokyn potom Bernadetta prichádzala na tieto miesta znova, sprevádzaná čoraz väčším húfom zvedavcov. Pannu Máriu však videla len ona.

Odvtedy na toto posvätné miesto v krajine Baskov prichádzajú každoročne davy pútnikov z celého sveta. Od Veľkej noci do augusta sa v Lurdách konajú denne dve procesies Najsvätejšou Sviatosťou a so zapálenými sviecami. Medzi najväčšie však patrí Medzinárodná ružencová púť, ktorá sa tu začala sláviť od roku 1923. Odhaduje sa, že každoročne sa tu vystrieda takmer 3 a pol milióna pútnikov. Kresťania sa tu stretávajú, aby si oživili svoju vieru, chorí tu hľadajú pokoj a útechu vo svojich ťažkostiach.

Juhofrancúzske Lurdy dodnes patria popri portugalskej Fatime a španielskemu Santiagu de Compostela medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta. Ročne v Lurdoch načerpá síl šesť miliónov ľudí.


Kniha o svätej Bernadette z vydavateľstva ZACHEJ

Jean - Baptiste Estrade

TICHÉ SVETLO Z LÚRD - Spomienky na Beranadettu

História zjavení Bernadette Soubirous v Lurdoch

Bernadette Soubirous ako dieťa
Bernadette Soubirous ako dieťa
Bernadette Soubirous pri modlitbe
Bernadette Soubirous pri modlitbe
Fotografia dobovej maľby
Fotografia dobovej maľby
Posmrtná fotografia
Posmrtná fotografia
Výjav zo zjavenia - dobová maľba
Výjav zo zjavenia - dobová maľba
Rodný dom
Rodný dom
Zjavenie očami umelca
Zjavenie očami umelca

11. februára 1858
Bernadetta so svojimi kamarátkami sa pobrala zbierať raždie k Massabielskej jaskyni pri rieke Gave. Pred jaskyňou počula šum lístia. Výklenok jaskyne a ružový ker sa vzápätí objavili v hlbokom jase. Uprostred tohto jasu sa zjavila mladá Pani, nevysloviteľne krásna, útla a jemná, s ružencom v ruke.

Na sebe mala drahocenný široký plášť, ktorý ju zahaľoval od hlavy až po päty. Šaty mala opásané modrou stuhou. Na každej nohe mala bledožltú ružu. Pani sa na ňu ľúbezne usmiala, pozdravila ju vystretým ramenom, jej tvár bola plná nebeskej dobroty. Pani sa prežehnala, Bernadetta s ňou. Bernadetta sa potom modlila ruženec. Aj Pani preberala zrnká na ruženci, nehýbala však ústami.

14. februára 1858
V tento deň prišli k jaskyni s Bernadettou aj iné deti, asi 20 zvedavcov. Tí však Pannu Máriu nevideli. Bernadetta pokropila miesto zjavenia svätenou vodou: "Ak prichádzate od Boha, tak nám to povedzte... ak od diabla, potom zmiznite!" Zjavenie sa usmialo a pristúpilo bližšie. Dievčatá skotúľali smerom k Bernadette ťažký kameň, polievali ju ľadovou vodou, ale ona bola v extáze, ako socha, nič nevidela, ani nepočula.

18. februára 1858
Pri treťom zjavení Panna Mária povedala: "Nemôžem sľúbiť, že ťa urobím šťastnou na tomto svete, ale na druhom." Mnoho ľudí neverilo v pravosť zjavení, ale zo zvedavosti prichádzali a videli, že Bernadetta prežívala zvláštne stavy, ktoré by sama nedokázala inscenovať. Správy o zjaveniach v Lurdoch sa šírili veľmi rýchlo.

21. februára 1858
V nedeľu 21. februára už prišlo k jaskyni niekoľko sto osôb. Medzi nimi bol aj miestny lekár Dozous, ktorému boli náboženské otázky celkom ľahostajné. Prišiel iba preto, aby sa presvedčil, že Bernadetta má neurózu, spojenú s halucináciami. V ten deň Panna povedala: "Modlite sa za úbohých hriešnikov. Za obrátenie hriešnikov budeš bozkávať zem." Bernadetta pobozkala zem. Večer si ju dal predvolať miestny policajný komisár Jacomet na výsluch, ktorý trval celú hodinu. Ani pod vyhrážkou väzenia nezískal od nej sľub, že sa už k jaskyni nevráti. Komisárovi to sľúbil jej otec, ktorý sľub neskôr odvolal.

23. februára 1858
Dňa 23. februára sa prišiel zo zvedavosti pozrieť na zjavenie aj posmievač J. B. Estrade - neskorší Bernadettin životopisec, ktorý napísal: "Keď preberala prvé zrnká ruženca... Náhle akoby ju prenikla žiara... My muži sme sňali klobúky a sklonili sme sa... Extáza trvala asi hodinu." Toho dňa Bernadetta obdržala od Panej tri tajomstvá, ktoré však nikomu nesmela zveriť. (V skutočnosti si ich zobrala do hrobu.)

24. februára 1858
K jaskyni prišlo asi päťsto ľudí, nechýbal ani strážmajster D'Angla. Pri zjavení presvätej Panny sa s veľkým hlukom predral až k Bernadette náčelník četníkov a zakričal na ňu: "Čo tu robíš, komediantka!" Ona ho však vôbec nevnímala. Chcel pokračovať, no zabránilo mu v tom niekoľko prítomných robotníkov.

Bernadetta sa obrátila k prítomným za neustávajúceho plaču a opakovala Máriine posolstvo: "Pokánie, pokánie, pokánie!"

25. februára 1858
Pred zrakmi 400 ľudí Bernadetta na kolenách vystúpila hore po svahu jaskyne. S obdivuhodnou ľahkosťou neliezla, ale akoby sa po drsnej a kamenistej pôde kĺzala a bola posunovaná. Pani jej povedala: "Choď a jedz byliny, ktoré tam nájdeš. Choď tam, k prameňu, umy sa a napi!" - Vytrhla niekoľko stebiel trávy a bylín a potom ich zjedla. Rukami vyhrabala jamku v bahne a trochou špinavej vody sa umyla a z nej napila. - Ľudia čakali zázrak, teraz si mysleli, že sa zbláznila. Všetci, i jej matka, boli šokovaní. KomisárJacomet vyhlásil: "Soubirousová je úbohé, choré dieťa, treba ju dať do ústavu."

26. februára 1858
Davy návštevníkov sa presvedčili, že z nového prameňa začal vytekať prúd vody.

27. februára 1858
Pani Bernadette povedala: "Povieš kňazovi, aby tu nechal vystavať kaplnku, ku ktorej nech prichádzajú v procesiách." V ten istý deň to Bernadetta oznámila pánovi farárovi, dekanoviPeyramale. Dekan: "Ak je to Najsvätejšia Panna, nech sa dá poznať nejakým zázrakom... popros ju, aby nechala ružový ker rozkvitnúť."

28. februára 1858
Prítomných dvetisíc pútnikov. Bernadettu predviedli k sudcovi M. Rivesovi.Sudca: "Darebáčka. Hneď ťa zavrieme, dáme ťa do väzenia. Musíš prestať chodiť k jaskyni. Nechám ťa vo väzení umrieť." Bernadetta sedela kľudne oproti sudcovi: "Nemôžem tam neísť."

Bernadetta znovu žiadala farára o postavenie kaplnky: "Pani chce procesie." Farár: "Ako môžeš ty klamárka chcieť, aby sme tej tvojej Panej usporiadali procesiu?! Povedz jej, nech dá rozkvitnúť ružovému kru na skale, kde sa zjavuje. A opýtaj sa jej, ako sa menuje."

1. marec 1858
Medzi prítomnými bol prvý raz aj kňaz.

3. marec 1858
Bernadetta oznámila farárovi, že keď povedala Panej, aby nechala rozkvitnúť ker a aby urobila zázrak, len sa usmievala a zopakovala, že chce kaplnku. Farár: "Máš peniaze na to, aby si ju dala postaviť?" "Nie." "Ja tiež nie. Povedz Panej, nech ti ich dá."

4. marec 1858
Podľa úradného odhadu bolo prítomných deväť tisíc ľudí a niekoľko četníckych oddielov. O piatej ráno traja lekári z Bordeaux, povolaní prefektom, dôkladne vyšetrili Bernadettu. Vydali vyhlásenie, že je zdravá. Policajný komisár Jacomet kľačal vedľa Bernadetty a napísal úradné hlásenie prefektovi.

25. marec 1858
K jaskyni prišlo asi päťsto ľudí, nechýbal ani strážmajster D'Angla. Pri zjavení presvätej Panny sa s veľkým hlukom predral až k Bernadette náčelník četníkov a zakričal na ňu: "Čo tu robíš, komediantka!" Ona ho však vôbec nevnímala. Chcel pokračovať, no zabránilo mu v tom niekoľko prítomných robotníkov.

Bernadetta sa obrátila k prítomným za neustávajúceho plaču a opakovala Máriine posolstvo: "Pokánie, pokánie, pokánie!"

7. apríl 1858
Ako Bernadetta držala počas extázy v ľavej ruke horiacu sviečku, tá sa naklonila a plameň oblizoval prsty zložených rúk. Doktor Dozous pozrel na hodinky. Plameň ošľahoval prsty viac než 10 minút. Po skončení extázy jej vyšetril ruky. Nebolo na nich najmenšej známky po popálenine.

História po zjaveniach

Horná bazilika - dobová pohľadnica
Horná bazilika - dobová pohľadnica
Lurdské námestie - pohľadnica
Lurdské námestie - pohľadnica

Starosta mesta Lurdy Lacadé vyhláškou zakázal brať vodu z prameňa a tiež vstup do jaskyne. Pred jaskyňou postavali zátarasu z dosák, ktorú robotníci a roľníci rozlámali. Cisár Napoleon III. zrušil zákaz vstupu do jaskyne. Polícia sústavne robila domové prehliadky u rodičov Bernadetty a celú rodinu mala neustále pod prísnym dohľadom.

Biskup Laurence v Tarbes predvolal Bernadettu pred dvanásťčlennú vyšetrovaciu komisiu.

8. januára 1862
Biskup vydal pastiersky list, ktorým sa zjavenia v Lurdoch cirkevne uznali: "Uznávame, že Nepoškvrnená Panna Mária, Matka Božia, sa Bernadette Soubirousovej naozaj zjavila... 18-krát."

Lurdy sa stali najznámejším mestom krajiny. Bernadetta odpovedala na stovky otázok veriacich i neveriacich, turistov i zvedavcov. Trvalo jej pomerne dlho, kým sa naučila čítať. Spisovná francúzština jej bola cudzia, veď poznala iba nárečie kraja Biggore, ktorým sa jej prihovárala i presvätá Panna.

4. apríla 1864
Do jaskyne bola položená socha Panny Márie, ktorú na základe popisu Bernadetty vyhotovil sochár Fabich z Lyonu. Bernadetta dostala ponuku na sobáš od jej ctiteľa Raoula de Tricqueille, asistenta medicíny. Ten sa obrátil pre súhlas s ponukou listom na dvoch príslušných biskupov. Odpoveď bola: "Vaša žiadosť nie je v súlade s vôľou Matky Božej."

Bernadetta Soubirous ( 1844 - 1879)

Bernadette Soubirous
Bernadette Soubirous
Presklená krypta svätej Bernadetty
Presklená krypta svätej Bernadetty
Bernadette - 130 rokov po smrti
Bernadette - 130 rokov po smrti

V 14 rokoch bola Bernadetta útle a choré dieťa. Mala astmu a v roku 1955 ochorela na choleru. Školu nebola schopná navštevovať, preto nevedela čítať ani písať. Dňa 11. februára 1958 vyšla Bernadetta so svojou sestrou a priateľkou zbierať drevo, lebo rodina nemala čím zakúriť. Prišli k Massabiellskej jaskyni, kde sa Bernadette zjavila Panna Mária. Od 11. 2. - do 16. 7. 1858 mala 18 zjavení.

3. júla 1866
Bernadetta ako 22-ročná vstúpila do kláštora v Nevers, kde zložila aj večné sľuby. Už nikdy sa nevrátila do jaskyne. V kláštore nesmeli o Lurdských zjaveniach hovoriť a zakázané mala i návštevy. Viackrát bola na smrť chorá, vykašliavala krv. Trikrát dostala posledné pomazanie. Robila ošetrovateľku v starobinci. Bernadettu znovu vyšetrovala komisia teológov. Na vyšetrovanie ju priniesli na nosidlách.

Do Lúrd prichádzali peniaze zo všetkých strán a postavili za ne kostol. Farár Peyramalenavštívil ťažko chorú Bernadettu a ľutoval, že žiadal od Matky Božej rozkvitnúť ruže a peniaze na kaplnku: "Viem, že ste ma nepodviedli, sestra, ale ja som vás nebol hoden." - a potláčal slzy.

Rok 1877
Bernadetta ochorela na tuberkulózu kostí. Na pravom kolene mala nádor veľký ako detská hlava. Nemohla hýbať nohami. Do kaplnky ju privážali na vozíku. Čiastočne ohluchla. Až do svojej smrti bola podrobovaná ďalším výsluchom. Kosť na nohe jej hnila. Celé jej telo bolo jedna jazva. Na hruď jej pripevnili kríž, zvesený zo steny, aby ho mohla bozkávať.Zomrela 16. apríla 1879 so slovami: "Svätá Mária, Matka Božia... teraz i v hodinu..."vo veku 35 rokov. Jej tvár mala takú podobu ako v extáze. Neverský biskup Lelong za účasti viacerých biskupov celebroval zádušnú sv. omšu. Pochovali ju do dvojitej zapečatenej truhly z olova a z dreva.

20. septembra 1908
Po 29 rokoch - 20. septembra 1908 komisia otvorila truhlu. Bernadetta vyzerala tak, ako pred 29-timi rokmi. Telo bolo neporušené. Tvár mala takú, ako v hodine smrti. Ruženec bol hrdzavý.

3. apríla 1919
Po 40-tich rokoch - komisia otvorila kryptu a prezrela mŕtvolu. Lekári konštatovali: "Telo Bernadetty nie je v rozklade", naopak bolo takmer nezmenené. Tvár a ruky boli biele, svalstvo mäkké. Telo bolo uložené do sklenenej truhly a verejne vystavené v kláštornej kaplnke v Nevers, kde dodnes, viac než po 120-tich rokoch, pútnici z celého sveta obdivujú jej neporušenú tvár.

8. decembra 1933
Za svätú vyhlásil Bernadettu 8. decembra 1933 pápež Pius XI. za prítomnosti 70 000 ľudí, vyše 100 biskupov a šestnástich kardinálov.

Historické a posvätné miesta v Lurdoch

Horná Bazilika
Horná Bazilika
Ružencová Bazilika
Ružencová Bazilika
Bazilika svätého Pia X.
Bazilika svätého Pia X.
Krížová cesta
Krížová cesta
Jaskyňa zjavenia        La grotte Massabielle
Jaskyňa zjavenia La grotte Massabielle
Autentický prameň dnes
Autentický prameň dnes

Sú tu tri hlavné kostoly, ktoré boli pomenované bazilikami. Majú zvláštne výsady od niekoľkých pápežov. Na pamiatku týchto udalostí sú v nich umiestnené mozaikové portréty pápežov Pia X. a Pia XI., nad vchodom do hornej baziliky a do krypty. Portréty Leva XIII. a Pia XII. sú po oboch stranách nad hlavným vchodom do Ružencovej baziliky. 

Horná bazilika
Horná Bazilika je pomenovaná jako Bazilika Nepoškvrneného Počatia. Začala sa budovať v roku 1862 a o 14 rokov neskôr ju vysvätil parížsky arcibiskup kardinál Gurbert. Je postavená v neogotickom slohu, veža je vysoká 70 m od spodnej skaly, ktorá tvorí základ stavby. V bazilike sa nachádza 22 oltárov a pojme asi tisíc ľudí. Krypta sa nachádza medzi Hornou a Ružencovou bazilikou. Bola postavená v roku 1863-1866 na massabiellskej skale. Pozostáva z 3 lodí s ozdobnými mramorovými stĺpmi. Hlavný oltár je zasvätený Panne Márii. Prístupová chodba do hlavnej časti je vysekaná v skale a pokrytá mramorovými doskami. Z každej strany sú samostatné kaplnky - sv. Michala Archaniela a Gabriela, kde sa slúžia omše pre malé skupiny pútnikov.

Ružencová bazilika
Ružencová bazilika - dolná bazilika sa začala stavať v roku 1833 a dokončili ju roku 1889. Posvätená bola roku 1901. Je to jediná bazilika, ktorá nemá bezbariérový vstup. Nad hlavným vchodom sa nachádza reliéf znázorňujúci Pannu Máriu s Ježiškom, ako dáva ruženec sv. Dominikovi. Na ľavej strane pred bazilikou je kaplnka sv. Bernadetty a Panny Márie Guadalupskej. Baziliky sú samostatné, i keď pôsobia ako jednoliaty celok. Sú prepojené rampou a schodiskom.

Bazilika svätého Pia X.
Ďalším skvostom Lúrd je bazilika svätého Pia X., podzemná bazilika, ktorá má dĺžku 201 m a je široká 81 m. Vojde sa do nej viac ako 20 tisíc pútnikov. V roku 1958 ju vysvätil kardinál Rouealli, neskorší pápež Ján XXIII. Vchody sú upravené pre peších pútnikov, ako aj pre vozíčkarov. Uprostred je zvýšený oltár pre koncelebrovanie sv. omše.

Krížová cesta

Pre pútnikov je dôležitá krížová cesta. Vedie za jaskyňou s Hornou bazilikou okolo vrchu, má dĺžku 1530 m. Bola dokončená v roku 1912 a tvoria ju sochy odliate z kovu v nadmernej veľkosti dvoch metrov.

Massabiellska jaskyňa
Massabiellska jaskyňa je ústredným miestom zjavení Panny Márie Bernadette. Toto miesto je prístupné pútnikom vo dne i v noci. Vo vnútri skaly sú tri tvory. Socha Panny Márie je umiestnená nad vchodom tak, aby čo najvernejšie pripomínala situáciu počas zjavení. Na podstavci je nápis, ktorý znamená: "Ja som Nepoškvrnené Počatie". To boli slová, ktoré povedala Panna Mária Bernadette pri poslednom zjavení.

Zázračný liečivý prameň v Lurdoch
Dôležité bolo 9. zjavenie Panny Márie 25. 2. 1958. Vtedy Panna Mária označila na jaskyni miesto, kde si mala Bernadetta nabrať vodu. Ona tam išla, ale našla len bahnitú vodu. Po odobratí blata sa jej na štvrtýkrát podarilo napiť vody. Stovky miliónov pútnikov vedie do Lúrd presvedčenie, že tento zázračný prameň, ktorý vytryskol pri jaskyni, má liečivé účinky. Uzdravujúca sila tohto liečivého prameňa sa stala nezvratným dôkazom pravosti zjavenia a pravdivosti Bernadettiných slov.

Prvé zázračné uzdravenie sa udialo hneď na začiatku lurdských udalostí a mimoriadne zapôsobilo na svedkov zázraku. Bolo to uzdravenie dieťaťa. Matka odniesla dieťa k prameňu a ponorila ho do studenej vody. Keď ho priniesla domov, pokojne a dlho spalo. Keď ráno matka vstúpila do izby, dieťa prvýkrát sedelo v koši. Od úžasu vykríkla - "Zázrak!" O hodinu o tomto prvom zázraku v Lurdoch vedelo celé mesto. Takto sa začala celá séria zázrakov.

Podľa oficiálnych údajov prichádza do Lúrd ročne okolo 5 miliónov ľudí, z toho približne 50 tisíc chorých. Ako zázrak je uznaný iba taký prípad, ktorý Cirkev schváli na základe kanonického vyšetrenia. Úradným vyhlásením potvrdí, že uzdravenie je vedeckou a lekárskou cestou nevysvetliteľné a musí sa uznať jedine za Boží zásah. Tisíce ťažko chorých a nevyliečiteľných putujú vo viere a nádeji do Lúrd. Veľká väčšina sa ich vráti domov v nezmenenom stave. Podľa hodnoverných svedeckých výpovedí ani jeden z pacientov, ktorí sa v Lurdoch neuzdravil, nebol sklamaný ani zatrpknutý.

Tajomstvo prameňa
Výskumná skupina z Milána skúmala energiu vôd z miest, kde sa zjavila Panna Mária. Pozoruhodné sú poznatky výskumu. Vody obsahujú veľké množstvo pozitívnej energie, ktorá je vlastne príčinou liečby. Pri odobraní vzoriek vody sa laboratórnym rozborom zistilo, že voda po analýze ukázala všetkých 7 druhov pohybu slnečného svetla. Biochemický rozbor ukázal, že prítomnosť choroboplodných zárodkov je neškodná, lebo stratili irulenciu (schopnosť vyvolávať chorobu). Vedci porovnávali rozbory vôd z riek Ganga a Jordan, ktoré sa pokladajú za posvätné. Aj z Fatimy, Montichiari San Dominga, Medžugoria a iných miest. Výsledky boli rovnaké pri stovkách vyšetrení, všade bolo prítomných 7 druhov energií. Zvláštny pohyb, prúdenie, ktoré možno pri týchto vodách pozorovať, dalo podnet na to, aby výskumníci vykonali niekoľko liečivých pokusov. Výsledky boli pozitívne. Napr. niekoľko kvapiek tejto vody zničilo infekciu v nádrži na pstruhy. 

Zázračné uzdravenia

Jaskyňa zjavenia so sochou P. Márie
Jaskyňa zjavenia so sochou P. Márie
Jaskyňa v noci
Jaskyňa v noci
 Bazilika - výtoky "Lurdskej vody"
Bazilika - výtoky "Lurdskej vody"

Pár dní po vytrysknutí prameňa Croisine Bouhoutsová v poslednom zúfalstve namočila svoje ochrnuté, na smrť choré dieťa - Justína, do studeného prameňa. Na druhý deň dieťa jedlo a urobilo svoje prvé krôčky v živote. Justín sa dožil 81 rokov a zúčastnil sa v Ríme Bernadettinej kanonizácie.

Spisovateľ Hyacinthe de Lafite sa počas zjavení v Lurdoch vyjadril: "Je to náramne pekná rozprávka." Po 20-tich rokoch sa vrátil do Lúrd. Ulice sa hemžili pútnikmi. V nemocnici sa striedali mnohí na smrť chorí pacienti: mali zničené pľúca, vnútorné choroby s rakovinou, ohlodané pery, z rán im vytekala krv a hnis. Za 20 rokov sa ich už vyzdravelo veľa. Lafitovi sa zo srdca predrali slová: "Pros za mňa Bernadetta!" - mal na to dôvod - rakovinu hltanu. Z rozprávky zjavenia sa stala skutočnosť.

Jeanne Frételová. Uzdravila sa 8. októbra 1948 z tuberkulózy podbrušnice vo chvíli, keď prijímala Najsvätejšiu Hostiu.

Marie Bigotová. Narodila sa v decembri 1922 v Bretónsku. Ochrnutú mala pravú časť tela, ohluchla, oslepla. V októbri 1953 sa počas procesie so Sviatosťou oltárnou v Lurdoch náhle postavila a mohla chodiť. Nasledujúci rok po skončení procesie sa jej vrátil sluch i zrak. Medzinárodný tím lekárov 18.3.1956 uznal z hľadiska medicíny uzdravenie za nevysvetliteľné. Bolo to 59. zázračné uzdravenie.

51-ročný Jean Pierre Bély. Skleróza multiplex v pokročilom štádiu. Po účasti na púti v Lurdskej ružencovej bazilike 9. októbra 1987 zažil okamžité, úplné a trvalé vyliečenie. Po vyšetrení komisiou lekárov lurdský biskup Jacques Perrier vyhlásil za nevysvetliteľný prípad úplného vyliečenia. Bol to šesťdesiaty šiesty prípad zázračného vyliečenia v Lurdoch.

Pri posudzovaní hodnotí komisia splnenie nasledujúcich hlavných kritérií: Uzdravenie musí byť náhle, trvalé, musí od vyzdravenia ubehnúť minimálne 6 rokov. Nemoc musí byť ťažká, život ohrozujúca, alebo nevyliečiteľná. Musí byť organického, nie funkčného charakteru.

Prameň v Lurdoch dodnes vydáva 122 tisíc litrov vody denne. Do Lúrd prichádza ročne viac pútnikov ako do Ríma, či Jeruzalema (asi 5 miliónov). Okrem osobných áut sem prichádza ročne 2000 leteckých špeciálov a 720 mimoriadnych vlakov. Lekársky bolo uznaných 2000 uzdravení. Z tohto počtu uznala Cirkev iba 66 uzdravení.