LICHEŇ (POĽSKO)

Stará Licheň
Stará Licheň

Pútnické miesto Stará Licheň patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od roku 1836 , kedy bol vo farskom kostole svätej Doroty inštalovaný zázračný obraz Panny Márie. Obec leží v strednom Poľsku, medzi hlavným mestom Waršawou a Poznaňou, v malebnom jazernom kraji.

Zázračný obraz Božej Matky a zjavenia v Lichni

Zázračný obraz Božej Matky
Zázračný obraz Božej Matky

Prvé zjavenie sa viaže k obrazu Božej Matky, pred ktorým ranený žoldnier, pôvodom kováč z Lichňa Tomáš Klosowský, po bitke pri Lipsku v roku 1813, prosil Pannu Máriu o svoju záchranu. Povedala mu, že vyzdravie, vráti sa domov a má vyhľadať jej obraz, na ktorom je taká ako ju vidí, s bielou orlicou pritisnutou k hrudi. Až v roku 1836 našiel Tomáš dlho hľadaný obrázok a pred smrťou roku 1837 ho pribil na borovicu v lese pri Grabline a tam sa modlieval. Po jeho smrti sa k obrazu chodieval modliť pastier Mikolaj Sikatka z Izabelina a tam sa mu v rokoch 1850-1852 viac ráz zjavila Matka Božia. Prostredníctvom Sikatku vyzývala ľud na modlitbu, zvlášť Ruženca, predpovedala vojny a epidémie. Prosila kňazov o slúženie svätých omší za hriešnikov. Tím, ktorí sa budú modliť pred jej obrazom a zmenia svoj život sľúbila záchranu a pútnikom veľa milostí. Púte začali roku 1852, keď v celej Európe vypukla epidémia cholery. Davy pútnikov prichádzali modliť sa k obrázku Matky Božej v grablinskom lese. Ešte v tom roku rozhodnutím biskupa bol obraz prenesený do kaplnky v Lichni. Od roku 1858 až do roku 2006 bol Zázračný obraz vystavený vo farskom kostole svätej Doroty. V roku 1967 bol obraz korunovaný podľa dekrétu pápeža Pavla VI.. Korunoval ho poľský primas kardinál Wyszynski, ktorý bol po prosbách k Matke Božej v Lichni zázračne uzdravený z rakoviny. Do novej baziliky bol Zázračný obraz prenesený 2. júla 2006.

Bazilika Matky Božej Bolestnej, Kráľovnej Poľska

Bazilika Matky Božej Bolestnej, Kráľovnej Poľska
Bazilika Matky Božej Bolestnej, Kráľovnej Poľska
Hlavný oltár bazililky
Hlavný oltár bazililky
Krížová cesta v Lichni
Krížová cesta v Lichni

Panna Mária pri zjaveniach Sikatkovi povedala, že raz tu bude vybudovaný spanilý chrám ku jej cti, ak ho nepostavia ľudia, tak prídu anjeli a postavia ho. Tiež povedala, že bude vybudovaný kláštor, kde jej budú slúžiť jej synovia. Čas na výstavbu dozrel, keď licheňská cirkev dostala do daru 92 ha priľahlých pozemkov. Iniciátorom stavby bol kňaz Eugeniusz Makulski, MIC, stal sa aj prvým kustódom vznikajúceho chrámu. Projekt chrámu bol schválený roku 1993, pozemok posvätený v roku 1994 a nový chrám bol posvätený v roku 2004. Celá výstavba bola financovaná len zo zbierok a darov veriaceho ľudu a s pomocou Božou. Pápež Ján Pavol II. udelil v roku 2005 chrámu titul Bazilika minor. Všetko, čo sa dalo, je v bazilike naj... Šírka priečelia 162 m, dĺžka 139 m,výška veže s krížom 141,5 m, výška kupoly s krížom 103,5 m, najväčší zvon v Poľsku 15 tonový zvon Maryja Bogurodzica, najväčší organ v Poľsku so 7000 píšťalami na piatich miestach v chráme a šesťmanuálovým hlavným pultom. Chrám má pôdorys kríža, kupola je podľa kupoly katedrály svätého Petra v Ríme a veža podľa veže Čenstochovského chrámu. Na budove je 365 okien, 52 dverí a do baziliky vedie 33 schodov. Do lavíc môže sadnúť okolo 3000 osôb, stojacich môže byť až 7000. Veža má 2 vyhliadkové terasy vo výške 98 m a 120 m, Výťah ide na 27. poschodie, schody vedú na 31. poschodie. Vnútorná výzdoba je zameraná na históriu kresťanstva v Poľsku, na poľských svätých a mučeníkov. Následne bol za bazilikou vybudovaný aj kláštor kňazov Mariánov. Pápež, dnes už svätý Ján Pavol, navštívil Licheň počas výstavby v roku 1999. Býval tu 2 dni a 2 noci a jeho apartmán sme si pozreli. Po jeho návšteve vzniklo v Lichni centrum pre liečbu drogovo závislých. V parku blízko farského kostola sa dvíha čudesná stavba z kameňov - Golgota. Má výšku 25 m, na vrchole kríž a sochy Panny Márie a Svätého Jána. Je to odškodnenie za svätokrádežné skutky Nemcov počas 2. svetovej vojny a Poliakov počas komunizmu. V spleti chodníkov a kaplniek sú zastavenia Krížovej cesty a miesta na rozjímanie. Tradičným miestom pre Krížovú cestu sú cestičky v borovicovom Grablinskom lese. Má 15 zastavení, končí Ježišovým zmŕtvychvstaním. V závere cesty je kaplnka posledného zjavenia Panny Márie s pamätným kameňom so stopami.