KNOCK (ÍRSKO)

Knock
Knock

Knock je obec v Írsku, vzdialená viac ako 200 km od Dublinu - vo východnej časti ostrova. je súčasťou diecézy Tauma. Centrum mesta je rozprestreté okolo farského kostola, ktorý je zasvätený Jánovi Krstiteľovi. 

Zjavenie Panny Márie

Výjav zo zjavenia v Knocku
Výjav zo zjavenia v Knocku
Pútnický kostlol v Knocku
Pútnický kostlol v Knocku

Večer 21. augusta 1879 okolo siedmej hodiny pršalo a fúkal silný vietor. Marie Mc Loughlin, gazdiná farára Dona Bartolomea Cavanagh, a ďalšie dve dievčatá práve náhlivo prechádzali okolo kostola. V tej chvíli blesk osvietil v tme tri postavy. Pretože pršalo, ženy si neboli isté, či sa jedná o novú sochu zakúpenú farárom, či o niečo iné. Hovorili o tom s ostatnými a hneď bežalo na to miesto asi 15 osôb rôzneho veku. Zrazu sa im v šere daždivého večera zjavilo svetlo, v ktorom všetci prítomní jasne videli nadprirodzenú scénu, ktorá sa odohrávala asi 30 cm nad trávnikom. Boli na nej znázornené postavy a oltár. Majestátne, a trochu vyššie ako ostatné, bola postava Panny Márie. Mala biele šaty, zdvihnuté ruky a dlane obrátené jednu proti druhej, ako keď sa kňaz modlí pri svätej omši. Madona mala oči obrátené k nebu v hlbokej kontemplácii. Po jej pravici bol svätý Jozef s rukami zopätými v modlitbe. Po ľavici Ján Evanjelista v bielom pontifikálnom rúchu. Jan držal v ľavej ruke otvorenú knihu, zatiaľ čo pravá bola zdvihnutá.

V zjavení bol tiež oltár a nad ním Božský Baránok a kríž. Oltár bol ožiarený bleskami búrky a slabým svitom. Okolo neho sa vznášalo niekoľko anjelov. Videnie bolo tiché, ale kompletné a veľmi zreteľné. Blahoslavená Panna Mária v centre stojaca vo svojej majestátnosti, akoby pohlcovala všetko, čo ju obklopuje.

Zjavenie bolo ihneď interpretované ako znamenie nebeskej výzvy pre všetkých kresťanov, aby zostali verní katolíckej cirkvi, predovšetkým eucharistickému a mariánskeho kultu. Všetci zbožne pokľakli, priťahovaní touto prenádhernou víziou, ktorá žiarila. Vidiaci si vymieňali dojmy o postavách a symboloch, a hoci boli rôzneho veku a vzdelania, všetci sa zhodli v tom, že spoznali v pani Najsvätejšej Pannu Máriu, v mužovi po pravici svätého Jozefa, jej snúbenca a v mužovi po ľavici Jána Evanjelistu, ktorý bol ochrancom Panny Márie odo dňa Ježišovej smrti. Oltár a kríž symbolizujú Eucharistiu. Baránok predstavuje Ježiša Vykupiteľa. Asi okolo 21. hodiny zjavenie zmizlo a už sa neopakovalo. Trvalo dve hodiny. Všetci ľudia, ktorí mali milosť sledovať toto nádherné videnie, zostali zamyslení a užasnutí. V nasledujúcich dňoch nikto zbytočne nehovoril zo strachu, aby pri reči nestratil živú spomienku na tento mimoriadny duchovný dar. Farár poprel, že by patril do skupiny vizionárov. V následujúcich dňoch vykonal biskup hlbšie skúmanie a bola vyhlásená autenticita zjavenia, ktorému bolo udelené cirkevné schválenie.

Svätyňa v Knocku

Chrám Jána Krstiteľa
Chrám Jána Krstiteľa

Svätyňa v Knocku sa stala jedným z najdôležitejších mariánskych pútnických miest Európy, kde je Panna Mária uctievaná tiež ako Kráľovná Írska. Boli tu potvrdené mnohé obrátenia a uzdravenia.


 Korunovácia obrazu Matky Božej

Pápež Pius XII.
Pápež Pius XII.

V roku 1954, ktorý bol pre celý katolícky svet rokom mariánskym, bola Madona z Knocku, s dovolením vatikánskej kapituly, 8. decembra korunovaná rítom, podľa ktorého Pius XII. korunoval obraz Matky Božej vo svätyni Populi Romani v Ríme 1. decembra.