GIETRZWALD (Poľsko)

Gietrzwald
Gietrzwald

Dedina na severe Poľska, známa ako poľské Lurdy, je cieľom mnohých pútí. Územie Gietrzwaldu sa nachádza v oblasti Warmia, na ceste medzi Olsztynom a Ostrodou. Oblasť bola pred storočiami obývaná kmeňmi Prusov. V dedine zomrel mučeník svätý Adalbert, patrón Warmie a Poľska. V kostole z 15. storočia, dostavanom v 19. storočí v gotickom štýle, je umiestnený zázračný obraz Panny Márie s dieťaťom Ježišom zo XVI. storočia.

Prvé zjavenie Justyne Szafryńskej

Zjavenie Justyne Szafryńskej
Zjavenie Justyne Szafryńskej

27. júna 1877 sa vracala 13-ročná Justyna Szafryńska z kostola v Gietrzwalde domov. Pripravovala sa na prvé sväté prijímanie a práve zložila skúšku u farára, kňaza Augustyna Weichsela. Keď zvuky zvonov ohlasovali Anjel Pána, dievčina v blízkosti fary zbadala pozoruhodnú žiaru a v nej bielo odetú postavu, s dlhými vlasmi padajúcimi cez ramená, sediacu na zlatom tróne zdobenom perlami. Po chvíli si všimla jasnú žiaru ako zostupuje z neba a anjela so zlatými krídlami v bielom rúchu pretkanom zlatom, s bielym vencom na hlave, ktorý sa hlboko poklonil postave sediacej na tróne. Keď sa dievča pomodlila Zdravas Mária, postava sa zdvihla zo svojho trónu a spolu s anjelom sa zdvihla k nebu. Tak začali zjavenia Matky Božej v Gietrzwaldzie, ktoré trvali až do 16. septembra.

Dievča povedala všetko kňazovi, ktorý je povedal, aby na druhý deň prišla na rovnaké miesto. Keď zazvonil zvon na Anjel Pána, javorový strom zostal osvetlený. Okolo neho sa utvoril zlatý kruh a v jeho pozadí sa objavil trón zo zlata ozdobený perlami, do ktorého dvaja anjeli priniesli Pannu Máriu. Keď sa posadila, iní dvaja anjeli priniesli dieťatko Ježiša v nebeskom svetle, držiace v ľavej ruke zemeguľu a sediace na ľavom kolene Panny Márie. Ďalší dvaja anjeli priniesli blyštiacu sa korunu nad hlavou Madony. Nad všetkými sa zjavil ešte jeden anjel, ktorý ukazuje veľký kríž bez ukrižovaného Krista vo vodorovnej polohe. Toto zjavenie trvalo pol hodiny. Nasledujúci deň, 29. júna, na slávnosť sv. Petra a Pavla sa rovnaké zjavenie opakovalo a trvalo rovnako dlho.

Priebeh zjavení v Giertrzwalde

Barbara Samulowska
Barbara Samulowska

30. júna sa Panna Mária zjavila sama, sediaca na tróne a v takejto pozícii sa zjavovala každý večer počas modlitby ruženca. Tento deň mala po prvýkrát zjavenie 12-ročná Barbara Samulowska, ktorá prišla spolu s Justynou. Na odporúčanie pátra sa Szafryńska opýtala Panny Márie: "Čo si žiadaš Matka Božia?" a dostala odpoveď: "Prajem si, aby ste sa každý deň modlili ruženec."

1. júla sa Szafryńska spýtala: "Kto ste?" a počula odpoveď: "Som najsvätejšia Panna Mária Nepoškvrnene Počatá." Od tej doby mali Szafryńska a Samulowska každodenné zjavenia v čase modlitby večerného ruženca. Zjavenia obyčajne začínali pri recitácii druhého desiatku ruženca a končili sa v priebehu štvrtého desiatku alebo na začiatku piateho tajomstva.

25. júla po prvýkrát došlo k rozdielom vo svedectve detí. Szafryńska povedala, že Matka Božia si priala, aby v čase ruženca stáli dve vlajky a kríž na námestí pred kostolom pod javorom, pričom Samulowska nehovorila nič o prianí Matky Božej, iba toľko, že videla počas zjavenia okolo nej stáť kríž a dve vlajky. Na tento rozdiel v zjavení páter reagoval veľmi ostro a spochybnil pravdivosť zjavení. 8. Septembra na sviatok narodenia Panny Márie Matka Božia požehnala jazierko v Gietrzwaldzie.

Posvätenie sochy Panny Márie

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie
Socha Nepoškvrnenej Panny Márie
Zázračný obraz Panny Márie
Zázračný obraz Panny Márie

16. septembra bola posvätená a vyzdvihnutá socha Nepoškvrnenej Panny Márie v Gietrzwaldzie. Ceremónie sa zúčastnilo 14 kaplánov a okolo 15 tisíc veriacich. Počas modlitby ruženca, od začiatku druhého tajomstva až do konca piateho trvalo posledné zjavenie. Posledné slová deťom od Matky Božej zneli: "Modlite sa vrúcne ruženec."