UPOZORNENIE

pre pútnikov cestujúcich na Živčákovú vlastným autobusom

Vzhľadom na skutočnosť, že na ceste z Korne na Živčákovú, bola z rozhodnutia obce a dopravného inšpektorátu osadená dopravná značka "Zákaz vjazdu autobusom", doporučujeme skupinám pútnikov, ktorí preferujú parkovanie na parkoviskách priamo pod kostolom na Živčákovej, pricestovať mikrobusmi s maximálnym počtom 9 cestujúcich.

Pre autobusové púte je možné dojednať si odvoz z parkoviska pri kostole v Korni miestnym dopravcom, ktorý má k dispozícii 9 miestny mikrobus a môže v prípade záujmu vyviezť pútnikov na horu na viackrát.

Kontakt na dopravcov:

p. Matejov, mobil: 0944 182 700

p. Jozef Michalisko, mobil: 0908 567 764

Je potrebné volať 1 - 3 dni vopred.

VÝSTAVBA EXERCIČNO-PASTORAČNÉHO DOMU MARTA

Od apríla 2021 pokračujeme vo výstavbe exercično-pastoračného domu "Marta" vedľa Kostola Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi a budeme vďační za každý milodar.
Nech dobrotivý Boh zahrnie svojím požehnaním a potrebnými milosťami všetkých dobrodincov, ktorí modlitbami, obetami a svojimi milodarmi pomáhajú, aby mohlo ďalej rásť Božie a Máriino dielo.
Za všetkých dobrodincov je každú prvú nedeľu v mesiaci obetovaná svätá omša.S vďakou

Richard Folučka, farár Korňa


Prosba a informácia pre a pútnikov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu putovať na Horu a chceli by prispieť milodarom na prevádzku a dostavbu pútnického miesta na Živčákovej:

Číslo bankového účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s.:
IBAN: SK40 0900 0000 0000 5198 1195
MAJITEĽ ÚČTU: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ KORŇA
BIC SWIFT KÓD: GIBASKBX