Slovenský dohovor za rodinu
Marian Kuffa
Anton Chromík 
Jozef Mikloško

Vladimír PalkoProgram pochodovVidea a článkyMaroš Kuffa - prednášky, kázne, príhovory

Zmena termínu
Živčákfest sa bude konať v sobotu 12. septembra 2020.

Oznam

Tohtoročná Púť poľovníkov a Jesenná púť na výročie posviacky Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi, ktorá sa mala konať 4. 10. 2020 sú ZRUŠENÉ.

UPOZORNENIE

pre pútnikov cestujúcich na Živčákovú vlastným autobusom

Vzhľadom na skutočnosť, že na ceste z Korne na Živčákovú bola z rozhodnutia obce a dopravného inšpektorátu osadená dopravná značka "Zákaz vjazdu autobusom", doporučujeme skupinám pútnikov, ktorí preferujú parkovanie na parkoviskách priamo pod kostolom na Živčákovej, pricestovať mikrobusmi s maximálnym počtom 9 cestujúcich.

Pre autobusové púte je možné dojednať si odvoz z parkoviska pri kostole v Korni miestnym dopravcom, ktorý má k dispozícii 9 miestny mikrobus a môže v prípade záujmu vyviezť pútnikov na horu na viackrát.

Kontakt na dopravcov: p. Matejov, mobil: 0944 182 700
p. Jozef Michalisko, mobil: 0908 567 764

Je potrebné volať 1 - 3 dni vopred