Program na pútnickom mieste Živčáková na rok 2018 
 
.
Program na pútnickom mieste Živčáková na rok 2019

.

Jesenná púť 2018 - fotografieProsba o finančnú pomoc na dostavbu kostola a výstavbu exercičného centra
Beantragen um die finanzielaushilfe
Plea for financial help

Otváracie hodiny Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi a vyhliadkovej terasy na veži kostola
.

Doporučenia v prípade záujmu o prijatie sviatosti manželstva v chráme Panny Márie na Živčákovej
.

Fotografie z posviacky mozaiky v kostole Panny Márie Matky Cirkvi
Video z posviacky

.
Autor mozaiky Marko Ivan Rupnik, SJ
Vysvetlenie k mozaikovému obrazu na oltárnej stene v kostole Panny Márie Matky Cirkvi na pútnickom mieste Hora Živčáková 

  
Upozornenie pre vodičov motorových vozidiel prichádzajúcich do areálu pútnického miesta - vjazd a parkovanie


Návštevníci Živčákovej, ktorí sa chcú dostať na horu vlastným autobusom a majú problémy s dopravou cez most, môžu požiadať miestneho dopravcu s menším autobusom 1 až 3 dni vopred (Jozef Stolárik, mobil: 0918 188 211

Teodor Križka: Na hore nádejí
Báseň venovaná 50. výročiu zjavenia Panny Márie na Živčákovej

l
Karel Kuchař: Zjavenie Matky Božej v Turzovke
Knižný rozhovor autora s Matúšom Lašutom

.
Metod Kráľ: 
Meditácia nad históriou Živčákovej

.
Dekrét na slávenie Sviatku Blahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi v kostole na Živčákovej
.
Farský kostol v Korni a obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

.
Historický dokument o Turzovke z Olomouckej univerzitnej knižnice
Noviny "POZOR" z roku 1936