Prosba a informácia pre pútnikov,

ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu putovať na Horu, ale chceli by prispieť milodarom na chod pútnického miesta na Živčákovej. 

Číslo bankového účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s.: 

IBAN: SK40 0900 0000 0000 5198 1195

MAJITEĽ ÚČTU: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ KORŇA

BIC SWIFT KÓD: GIBASKBX

Na jar pokračujeme vo výstavbe exercično-pastoračného domu "Marta" vedľa Kostola Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi a budeme vďační za každý milodar.
Nech dobrotivý Boh zahrnie svojím požehnaním a potrebnými milosťami všetkých dobrodincov, ktorí modlitbami, obetami a svojimi milodarmi pomáhajú, aby mohlo ďalej rásť Božie a Máriino dielo.
Za všetkých dobrodincov je každú prvú nedeľu v mesiaci obetovaná svätá omša.

S vďakou

Richard Folučka, farár Korňa

Príhovor správcov farnosti k histórii ŽivčákovejProgram na pútnickom mieste Živčáková na rok 2021

.

Fotografie z jesennej púte - 6. októbra 2019


.
Prosba o finančnú pomoc na dostavbu kostola a výstavbu exercičného centra
Beantragen um die finanzielaushilfe
Plea for financial help

Otváracie hodiny Chrámu Panny Márie Matky Cirkvi a vyhliadkovej terasy na veži kostola VYHLIADKOVÁ TERASA NA VEŽI ZATVORENÁ DO ODVOLANIA
.

Doporučenia v prípade záujmu o prijatie sviatosti manželstva v chráme Panny Márie na Živčákovej
.

Fotografie z posviacky mozaiky v kostole Panny Márie Matky Cirkvi
Video z posviacky


Autor mozaiky Marko Ivan Rupnik, SJ
Vysvetlenie k mozaikovému obrazu na oltárnej stene v kostole Panny Márie Matky Cirkvi na pútnickom mieste Hora Živčáková 

  
Upozornenie pre vodičov motorových vozidiel prichádzajúcich do areálu pútnického miesta - vjazd a parkovanie


Teodor Križka: Na hore nádejí
Báseň venovaná 50. výročiu zjavenia Panny Márie na Živčákovej

l
Karel Kuchař: Zjavenie Matky Božej v Turzovke
Knižný rozhovor autora s Matúšom Lašutom

.
Metod Kráľ: 
Meditácia nad históriou Živčákovej

.
Dekrét na slávenie Sviatku Blahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi v kostole na Živčákovej
.
Farský kostol v Korni a obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

.
Historický dokument o Turzovke z Olomouckej univerzitnej knižnice
Noviny "POZOR" z roku 1936


Nová kniha z vydavateľstva Zachej

Francisco Sanchez-Ventura y Pascual

GARABANDAL - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus

UPOZORNENIE

pre pútnikov cestujúcich na Živčákovú vlastným autobusom

Vzhľadom na skutočnosť, že na ceste z Korne na Živčákovú bola z rozhodnutia obce a dopravného inšpektorátu osadená dopravná značka "Zákaz vjazdu autobusom", doporučujeme skupinám pútnikov, ktorí preferujú parkovanie na parkoviskách priamo pod kostolom na Živčákovej, pricestovať mikrobusmi s maximálnym počtom 9 cestujúcich.

Pre autobusové púte je možné dojednať si odvoz z parkoviska pri kostole v Korni miestnym dopravcom, ktorý má k dispozícii 9 miestny mikrobus a môže v prípade záujmu vyviezť pútnikov na horu na viackrát.

Kontakt na dopravcov: p. Matejov, mobil: 0944 182 700
p. Jozef Michalisko, mobil: 0908 567 764

Je potrebné volať 1 - 3 dni vopred