Ochrana osobných údajov

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike poveruje pre účely poskytovania informácií dotknutým osobám a prístupe k osobným údajom, ktoré sa spracúvajú na základe zákonných dôvodov a účelov Konferenciu biskupov Slovenska, IČO 00684325, so sídlom Kapitulská 11, Bratislava814 99. Konferencia biskupov Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle www.kbs.sk vyhlásenie o ochrane osobných údajov v sekcii " Ochrana osobných údajov", kde je vždy uvedená aj zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám.