Ochrana osobných údajov

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike poveruje pre účely
poskytovania informácií dotknutým osobám a prístupe k osobným údajom,
ktoré sa spracúvajú na základe zákonných dôvodov a účelov Konferenciu
biskupov Slovenska, IČO 00684325, so sídlom Kapitulská 11, Bratislava
814 99. Konferencia biskupov Slovenska zverejňuje na svojom webovom
sídle www.kbs.sk vyhlásenie o ochrane osobných údajov v sekcii " Ochrana
osobných údajov", kde je vždy uvedená aj zodpovedná osoba pre
poskytovanie informácií dotknutým osobám.