Doporučenia v prípade záujmu o prijatie Sviatosti manželstva v chráme Panny Márie na Živčákovej


Cirkevný sobáš - Sviatosť manželstva - sa má vysluhovať podľa cirkevného práva vo farskom kostole nevesty alebo ženícha. Vo výnimočných prípadoch je možné uzavrieť manželstvo aj v inom rímsko-katolíckom kostole, avšak po splnení určitých podmienok.

Nakoľko kostol Panny Márie Matky Cirkvi na Živčákovej nie je farským kostolom, ale kostolom pútnickým, treba rešpektovať a brať ohľad na duchovné potreby pútnikov, ktorí sem prichádzajú v mnohých prípadoch veľmi zďaleka, či dokonca zo zahraničia a chcú si vykonať pobožnosti - najmä o 15.00 hod. kedy sa modlí ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Neraz sa pútnická svätá omša slúži aj popoludní. 

V prípade záujmu o sobáš je treba si uvedomiť, že je organizačne nutné vytvoriť časový priestor aj pre kostolníka, ktorý musí pripraviť všetky potrebné veci a liturgický priestor pre vykonanie obradu. Z hľadiska správcu pútnického miesta je najvhodnejší čas od 16.00 hod. - v období od mája až do októbra.

Prosíme ctených záujemcov o vyslúženie Sviatosti manželstva, aby brali ohľad na modliacich sa pútnikov v chráme a nerušili ich svadobnými spevmi a hudbou.

Pútnický chrám na hore Živčáková patrí do farnosti Korňa, preto je nutné informovať sa priamo u správcu farnosti, vždy po svätých omšiach ráno alebo večer, prípadne po svätých omšiach v nedeľu.

Kontakt na správcu farnosti : 0903 617 766
                                                041 43 56 332
                                                041 43 56 211


Správca farnosti