MAROŠ KUFFA - KÁZNE, PRÍHOVORY


AKO PREŽIŤ ADVENT 
Šulekovo, 30. 11. 2019 

KRÍŽ JE VYSOKÁ ŠKOLA LÁSKY 
Rabčice, november 2019 

SLOVENSKÝ DOHOVOR O RODINE 
Trnava, 16. 11. 2019 

ČO JE ZMYSLOM TVOJHO ŽIVOTA 
Levoča, 9. 6. 2017 

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA 
Festival nádeje, 2017 

O HOMOSEXUALITE 
Žakovce, 2016