MAROŠ KUFFA

                                PREDNÁŠKY, KÁZNE, PRÍHOVORY

AKO PREŽIŤ ADVENT   Šulekovo, 30. 11. 2019


KRÍŽ JE VYSOKÁ ŠKOLA LÁSKY    Rabčice, november 2019

.

SLOVENSKÝ DOHOVOR O RODINE   Trnava, 16. 11. 2019

.

ČO JE ZMYSLOM TVOJHO ŽIVOTA   Levoča, 9. 6. 2017

l
PRÍBEHY ZO ŽIVOTA   Festival nádeje, 2017

l
PREDNÁŠKA - FESTIVAL ZA JAZEROM   Šuňava, 2017
l

ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU   Nitra, 2017

l

O HOMOSEXUALITE   Žakovce, 2016

l

O IMIGRANTOCH   2017

l

MÁRIA MI VŽDY POMOHLA   2014