Panna Mária

ZJAVENIA V GAGABANDALE: VAROVANIE A ZÁZRAK


San Sebastian de Garabandal je malá dedinka v severnom Španielsku, v provincii Santander, v pohorí Picos de Europa. Toto drsné a krásne miesto sa nazýva plným menom San Sebastian de Garabandal. Nachádza sa 600 m nad morom. V Garabandale, ktorý nemá ani správcu farnosti, nežije viac ako 300 obyvateľov. A práve v tejto malej španielskej dedinke sa uskutočnilo jedno z najvýznamejších zjavení Panny Márie tohto storočia po Fatime v roku 1917.

Zjavenia Panny Márie štyrom španielskym dievčatám trvali štyri roky (1961-1965). Hoci okolo nich sa vyskytli značné rozpaky, Cirkev tieto udalosti nikdy neodsúdila, naopak, v roku 1986 bola ustanovená nová vyšetrovacia komisia, ktorá udalosti v Garabandale skúma.

Najdôležitejším aspektom zjavenia Panny Márie v Garabandale bolo vážne posolstvo, ktoré Panna Mária dievčatám odovzdala. Toto posolstvo významovo naväzuje na lasalettské varovanie Panny Márie ešte v minulom storočí, a osvetľuje vážne upozornenie z Fatimy.


4. júla 1961

Musíme konať viac pokánia a podstupovať veľa obetí. Musíme často navštevovať Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Ale predovšetkým musíme byť veľmi dobrí, pretože ak nie sme, budeme potrestaní. Pohár sa už napĺňa a ak nezmeníte svoje životy, príde veľký trest.


18. júna 1965

Keďže môjmu posolstvu z 18. októbra (1961) nebolo vyhovené a nebolo dané svetu na známosť, hovorím vám, toto je posledné. Predtým sa pohár napĺňal, teraz už preteká. Veľa kardinálov, veľa biskupov a veľa kňazov je na ceste do zatratenia a berú so sebou veľa duší. Najsvätejšej Sviatosti oltárnej je pripisovaná čoraz menšia dôležitosť. Mali by ste svojím úsilím odvrátiť od seba Boží hnev. Ak budete prosiť o Jeho odpustenie s úprimným srdcom, On vám odpustí. Ja, vaša Matka, prostredníctvom sv. Michala Archanjela vás prosím, aby ste zmenili svoje životy. Dostávate teraz posledné upozornenia. Veľmi vás milujem a nechcem vaše zatratenie. Modlite sa s úprimnosťou a my splníme vaše žiadosti. Mali by ste podstupovať viac obetí. Myslite na Ježišovo umučenie. 


Varovanie a Zázrak

Panna Mária deťom oznámila príchod VAROVANIA. Conchita obsah spísala a odovzdala i s podrobným vysvetlením otcovi Laffineurovi, francúzskemu kňazovi. Dievčatá sa k obsahu vyjadrovali aj neskôr.

Conchita:
"Je to akoby trest, aby sa dobrí priblížili viac k Bohu a ostatní aby boli upozornení. Z čoho varovanie pozostáva, nemôžem prezradiť. Bude to niečo..., čo ide priamo od Boha a odohrá sa na nebi. Bude to viditeľné na celom svete, na ktoromkoľvek mieste. Pocítia to všetci ľudia a budú mať strach. Bude to trvať len krátko. Varovanie bude pre každého akoby vnútorné zjavenie jeho hriechov, nech už je veriaci, alebo neveriaci.
Všetky národy to budú cítiť naraz. Nikto nebude môcť pred ním ujsť. Aj ked sa zamkneš do svojej izby a zavrieš okná, nebudeš môcť pred ním ujsť. Najlepšie by bolo v tom okamihu byť v kostole, Ježiš by nám dal silu lepšie to znášať. Varovanie bude ako očistenie pred zázrakom. Bude to nadprirodzený úkaz a veda ho nebude vedieť vysvetliť. Tí, ktorí nepoznajú Krista, uveria, že prichádza od Boha. Verím, že nie je možné, aby svet bol taký zatvrdnutý, žeby sa nemohol zmeniť. Všetci, nezávisle od toho, kde sa v tom čase budú nachádzať, budú sami so svojím svedomím priamo pred Bohom. Vtedy uvidia všetky svoje hriechy, ako aj ich príčiny. Každý uvidí znamenie, milosť alebo trest vo svojom vnútri. Všetci to pocítime rôzne, lebo to bude závisieť od nášho svedomia. Varovanie bude veľmi osobné, preto budeme reagovať odlišne. Najdôležitejšie bude, aby sme rozpoznali svoje vlastné hriechy a ich zlé následky. Musíme byť vždy pripravení mať dušu v pokoji a neviazať sa tak veľmi na tento svet."

Loli:
"Varovanie bude trvať iba niekoľko minút. Všetok pohyb na zemi i v ovzduší utíchne. Aj lietadlá vo vzduchu postoja. Pocítime všetko zlé, čo sme urobili. Bude to vnútorný pocit ľútosti a bolesti nad tým, že sme urazili Boha. Treba sa na túto udalosť pripraviť a robiť veľa pokánia, prinášať obete, navštevovať Sviatosť oltárnu, ak môžeme každý deň, a denne sa modliť svätý ruženec.
(Loli jediná vie rok, v ktorom sa varovanie má stať. Nikdy ho nikomu nepovedala, ani kňazovi.)
"Varovanie príde v čase, keď bude veľmi ťažké praktizovať náboženstvo. Bude sa to musieť robiť skryte. Môžem povedať len to, že varovanie je veľmi blízko a je veľmi dôležité."

Jacinta:
"Varovanie bude niečo, čo bude najprv vidno vo vzduchu všade na svete, a hneď potom sa to prenesie dovnútra našich duší. Bude to trvať veľmi krátko, ale pre svoj účinok v nás sa bude zdať, že to trvalo veľmi dlho. Potom pocítime veľkú lásku k nášmu Nebeskému Otcovi a Matke a budeme žiadať o odpustenie za všetky naše urážky. Mali by sme sa na tento deň pripraviť a nečakať ho so strachom, lebo Boh neposiela niečo preto, aby nám navodil strach, ale skôr zo spravodlivosti a lásky, a robí to pre dobro všetkých svojich detí, aby sa mohli tešiť vo večnej radosti a neboli zatratené.
Panna Mária povedala, že varovanie príde, keď udalosti budú najhoršie, a komunizmus v nich bude hrať veľkú úlohu. Naliehala, aby sme sa modlili, aby to bolo odvrátené."
Skoro po výstrahe má prísť veľký ZÁZRAK.

Conchita:
"Panna Mária mi oznámila presný dátum zázraku a presne, z čoho bude pozostávať. Jeho uskutočnenie mám týždeň predtým osobne ľuďom oznámiť. Chorí, ktorí sa ho zúčastnia, budú uzdravení, nezávisle od ich choroby alebo náboženstva. Hriešnici sa napravia. Kto uvidí veľký zázrak, ktorý Boh vykoná prostredníctvom Panny, pochybnosti už mať nebude. Preto už dnes očakávajme tento veľký deň zázraku, aby sme uvideli, či sa svet mení a trest bude odvrátený.
Zázrak sa odohrá v Garabandale v priestore "Pínií" (miesto zjavení Panny Márie). Viditeľný bude zo všetkých miest prírodného amfiteátra. Potrvá asi štvrť hodiny a hromadné oznamovacie prostriedky ho rozšíria do celého sveta. V "Píniách" zanechá viditeľné znamenie. Zázrak poslúži na obrátenie celého sveta. Obráti sa aj Rusko a všetci budú milovať Srdcia Ježiša a Panny Márie.
Zázrak príde skoro po Varovaní, a uskutoční sa vo štvrtok. Bude to sviatok niektorého svätého, oddaného Eucharistii, o 20.30 h. Tento dátum sa bude zhodovať s veľkou udalosťou v Cirkvi. Bude to úplne nová udalosť, niečo také zázračné, také vzácne, ako je napr. vyhlásenie cirkevnej dogmy. Príde to čoskoro, ale môžem to odhaliť až 8 dní predtým.
Od toho momentu bude pri píniách trvalý znak, aby ho každý mohol vidieť a dotknúť sa ho, ale nepocítiť fyzicky. Neviem to vysvetliť. Bude to ako dym. Výnimočná udalosť v Cirkvi ovplyvní celú Cirkev. Stane sa to v ten istý deň ako zázrak, ale nie ako následok zázraku. Bude to len náhoda. Taká udalosť v Cirkvi sa stáva len zriedka a nestala sa nikdy za môjho života.
Osem dní pred zázrakom, hneď po polnoci, zavolám rádio, televíziu a každého na svete, o kom si budem myslieť, že bude môcť správu rýchle rozšíriť. Čakám. Nebeská Matka nikdy neklame. Zázrak môžete očkakávať v marci až v máji. Pred zázrakom bude väčšie množstvo falošných zjavení po celom svete."

Loli:
"Varovanie a zázrak sa odohrajú v rozmedzí jedného roka."
Otec Francois Turner, historik Garabandalu dodáva, že zázrak sa udeje medzi ôsmym až šestnástym dňom v mesiaci. Tiež tvrdí, že udalosti a posolstvá v Garabandale sa nerozchádzajú s učením Cirkvi.Dievčatá vypovedajú, že keď nebudeme venovať pozornosť posolstvám, po zázraku príde trest.
Conchita: "Nemôžem prezradiť, aký druh trestu to bude, okrem toho, že bude výsledkom priameho zásahu Boha. Trest, ak príde, príde po veľkom zázraku, neviem za ako dlho. Nech sa všetci katolíci pred trestom vyspovedajú.
Nech ostatní oľutujú a napravia svoje chyby. Ježiš nehrozí trestom preto, aby nás zbavil odvahy, ale preto, aby nás pokarhal."

Loli:
"Stroje a motory prestanú fungovať. Dostaví sa vlna horúčav a smäd, ktorý nebude možné uhasiť."