Povzbudenie


Na dobu, ktorá predchádza druhý Kristov príchod na tento svet, sa dá pozerať dvojakým spôsobom. Očami plnými strachu, alebo srdcom plným nádeje.

Je veľmi ľahké povedať, že sa treba len rozhodnúť, ktorá cesta by mala byť tá naša.

Pričom správne sa rozhodnúť, ešte neznamená ihneď aj uveriť.

Avšak každý krok na správnej ceste, aj keď možno zahalenej v úplnej tme, či nepriepustnej hmle, je absolútnou zárukou toho, že raz na jej konci, uvidíme Svetlo,
ktoré nám ide oproti.

Zostať stáť, či zutekať znamená utopiť sa v bahne strachu.

Zatvoriť oči a vykročiť, je čin hodný Večnej Lásky.


Preto s odvahou a bázňou čítajme odkazy, ktoré nám Boh zanechal prostreníctvom svojich najvernejších.

Chcel, aby sme o tom všetkom vedeli. Lebo len ten sa vie pripraviť, kto vie, na čo sa má pripraviť.

Prajem nám všetkým, aby nám radosť z druhého Kristovho príchodu, neskalilo nič z toho, čo mu bude predchádzať, či dokonca, v tejto dobe skúšok, už predchádza.