HISTÓRIA ŽIVČÁKOVEJ V SKRATKE

Vizionár Matúš Lašut
Vizionár Matúš Lašut
Atmosféra prvých pútí
Atmosféra prvých pútí
Pôvodný prameň
Pôvodný prameň
Socha Panny Márie od A. Lasáka
Socha Panny Márie od A. Lasáka
Torzo obrázku Panny Márie
Torzo obrázku Panny Márie
Zreštaurovaný obrázok Panny Márie
Zreštaurovaný obrázok Panny Márie
Páter Metoděj Kuběna
Páter Metoděj Kuběna
Kaplnka na Živčákovej
Kaplnka na Živčákovej
Interiér kaplnky
Interiér kaplnky
Z pohrebu Matúša Lašuta
Z pohrebu Matúša Lašuta
Koruna veže kostola Panny Márie
Koruna veže kostola Panny Márie
Zvon zo zvonice kostola
Zvon zo zvonice kostola
Chrám Panny Márie Matky Cirkvi
Chrám Panny Márie Matky Cirkvi

1. jún 1958 - sviatok Najsvätejšej Trojice

Prvé zjavenie Panny Márie Matúšovi Lašutovi - odovzdanie posolstiev o možnej budúcnosti sveta.

7. a 21. jún 1958
Druhé a tretie zjavenie Matúšovi Lašutovi - Panna Mária ako Nepoškvrnené počatie.

1., 7. a 21. júl 1958
Štvrté, piate a šieste zjavenie Lašutovi, v podobe Srdca Panny Márie.

14. august 1958
Matúšovi Lašutovi sa Panna Márie zjavuje už po siedmy krát, tentoraz ako "Žena odetá slnkom".

8. september 1958
Na hore Živčáková pri Turzovke sa koná prvá púť.

December 1958
Turzovčan Juraj Kavalek dostáva od Božej Matky príkaz vykopať na hore prameň. Na jej, tri krát sa opakujúce naliehanie, ho aj s jej pomocou nájde a vykope.

Rok 1964
Bývalý baník z Moravy, Alois Lasák, dostáva po videní stekajúcej Kristovej krvi na jednom z obrázkov na hore, poverenie vytvoriť drevenú sochu Panny Márie.

15. august 1964
Zjavenie Božej Matky maliarovi Alfonsovi Bardodejovi a ďalším šiestim pútnikom.

1. november 1964
Mária Haferová - Matejová zachraňuje z ešte tlejúceho zhoreniska, ktoré na hore zostalo po vyčíňaní komunisticko eštebáckej úderky, torzo Obrazu Panny Márie.

11. máj 1965
Podľa svedectva pátra Š. Senčíka, asi 12 tisíc ľudí na hore, sledovalo s úžasom a v motlitbách, veľkú žiaru, v ktorej strede bolo Srdce s Krížom. Videnie trvalo asi desať minút.

Október roku 1966
Nemka Greta Fischerová dostala príkaz od Panny Márie, torzo obrazu, ktorý našla Mária Haferová - Matejová, zreštaurovať. Obraz bol odvtedy, až do roku 1994 v Nemecku.

3. september 1967
200 pútnikov videlo na oblohe nad vrchom žiariť symbol Nepošvrneného Srdca Panny Márie.

30. september 1968
Panna Mária Karlovi Židlickému hovorí : "Pamätaj si, že moja liečivá voda je symbolom veľkej viery a len ten, kto pevne verí, môže byť uzdravený".

29. január 1969
Pútnici na hore opäť sledovali zjavenie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Rok 1976
Vizionár Karel Židlický po prvý krát navštevuje Živčákovú. Na ceste do Turzovky ho sprevádza staršia pani, v ktorej neskôr spoznal Pannu Máriu.

Rok 1985
Mystický zjav Panny Márie Turzovskej pátrovi Metodějovi Kuběnovi.

17. október 1993
Posvätenie kaplnky Panny Márie na hore Živčáková.

17. október 1994
Návrat milostivého obrazu Kráľovnej Turzovky, po zreštaurovaní z Nemecka, do kaplnky na Živčákovej.

Rok 1995
Mystický zjav Panny Márie Turzovskej pátrovi Kuběnovi - druhá fáza.

25. máj 1997
Umiestnenie sochy Panny Márie v kaplnke na hore a jej následné vysvätenie - po 33 rokoch od jej vytvorenia moravským baníkom Aloisom Lasákom.

1. jún 2001
Vznik novej farnosti Korňa, do ktorej aj dnes Živčáková patrí.

20. október 2002
Postavenie a vysvätenie mystického stĺpa pátra Metoděja.

29. novembra 2007
Biskupský úrad v Nitre vydáva na svojom zasadaní súhlas s výstavbou kostola na Živčákovej.

5. február 2008
Biskupský úrad v Nitre vydáva na svojom zasadaní súhlas so zbierkou na výkup pozemkov pod budúcou stavbou kostola.

8. september 2008
Mons. Tomáš Galis, biskup novozriadeného Žilinského biskupstva, povoľuje stavbu kostola Panny Márie Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením na vrchu Živčáková.

19. október 2008
Slávnostné posvätenie základného kameňa stavby kostola Panny Márie Matky Cirkvi a oficiálne začatie tejto stavby.

19. október 2008
Dekrétom mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa, je od 19. októbra 2008 vrch Živčáková oficiálne vyhlásená za Mariánske pútne miestoe a miesto modlitby.

10. augusta 2010
Po dlhej a ťažkej chorobe, vo veku 92 rokov, zomiera v čadčianskej nemocnici turzovský vizionár Matúš Lašut.

15. august 2010
V kaplnke na Zivčákovej sa slúži svätá omša za zosnulého Matúša Lašuta. Pohrebné obrady sa konajú na cintoríne pri kostole v Turzovke, kde je zosnulý aj pochovaný.

29. máj 2011
Slávnostné posvätenie Kríža, koruny Panny Márie a zvona nového chrámu na Živčákovej.

4. októbra 2015
Slávnostné vysvätenie Kostola Panny Márie Matky Cirkvi na Živčákovej.