PÚTNICKÉ PODUJATIA V ROKU 2018

JARNÁ PÚŤ - sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi
Utorok - 8. 5. 2018 - svätá omša o 12.00 hod.

JESENNÁ PÚŤ - výročie posviacky kostola Panny Márie Matky Cirkvi
Nedeľa - 7. 10. 2018 - svätá omša o 12.00 hod.

PÚŤ SVETOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY ČIECH A MORAVY
Sobota - 9. 6. 2018 - sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

PÚŤ CIRKEVNÝCH SKÔL ŽILINSKEJ DIECÉZY
Štvrtok - 10. 5. 2018 - sviatok Nanebovstúpenia Pána

                                 Sväté omše

Sväté omše v NEDEĽU

Celoročne o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Od 13. 5. do 28. 10. 2018 o 15.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi


Sväté omše CEZ TÝŽDEŇ

Celoročne o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Vo štvrtok po sv. omši Eucharistická adorácia v kaplnke sv. Jozefa do 15.00 h.

Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota: sväté omše nie sú!


Sväté omše VO SVIATKY

o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Svätého Petra a Pavla - 29. 6. 2018
o 11.00 hod. a 15.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Svätého Cyrila a Metoda - 5. 7, 2018
o 11.00 hod. a 15.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi 

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie - 15. 8. 2018
o 11.00 hod. a 15.00 hod.- kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie - 15. 9. 2018
o 11.00 hod. a 15.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi 


Sväté omše na PRVÉ SOBOTY V MESIACI

o 10.00 hod. - Mariánske večeradlo - kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja

o 11.00 hod. - Svätá omša - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

o 20.00 hod. - Nočná adorácia - kaplnka Svätého Jozefa

Prosíme kňazov, ktorí chcú celebrovať, aby sa preukázali platným CELEBRETOM.

Rogamus sacerdotes, qui volunt celebrare, ostendant benigne validum CELEBRET.

Wir bitten Priester, die zelebrieren wollen, ein gültiges ZELEBRET vorzulegen.

We kindly ask all priests who wish to celebrate holy mass to identify themselves with a valid CELEBRET.

                                 Adorácie

1. sobota v mesiaci o 20.00 hod. - kaplnka Svätého Jozefa

Pred jarnou a jesennou púťou - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Pred sviatkom Panny Márie Kráľovnej (21. 8. 2018) - kaplnka Svätého Jozefa

                                 Sviatosť zmierenia

Po celý rok - 1/2 hodinu pred svätou omšou - kostol Panny Márie Matky CirkvI

Mariánske sviatky - 1 hodinu pred svätou omšou - kostol P. Márie Matky Cirkvi

                                 Modlitba svätého ruženca

Vždy 1/2 hodinu pred svätou omšou.

Predmodlieva sa niekto z pútnikov

                                 Pobožnosť krížovej cesty

Veľký Piatok (30. 3. 2018) o 9.30 hod.
z kostola v Korni do kaplnky Panny Márie Kráľovnej Pokoja

Pred jarnou púťou o 19.30 hod.
z kostola v Korni do kostola Panny Márie Matky Cirkvi

Pred jesennou púťou o 19.30 hod.
od Turzovky (kaplnka Božieho Milosrdenstva) do kostola P. Márie Matky Cirkvy

                                 Sväté omše v Korni

Nedeľa o 7.45 hod. a 9.30 hod.

Zimné obdobie (október - marec) sobota o 17.10 hod.

Letné obdobie (apríl - september) sobota o 18.00 hod.

                                 Púte z iných farností

Mobil: 0905 449 625, 041 4356 332, 041 4356 211

Email: mahrik@rcc.sk

Mobil: 0911 551 028 (pri nedostupnosti pošlite SMS alebo volanie opakujte)

Email: msscc@maria.sk

Facebook: https://sk-sk.facebook.com/zivcakovahora