PÚTNICKÉ PODUJATIA V ROKU 2018

JARNÁ PÚŤ - sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi
Utorok - 8. 5. 2018 - svätá omša o 12.00 hod.

JESENNÁ PÚŤ - výročie posviacky kostola Panny Márie Matky Cirkvi
Nedeľa - 7. 10. 2018 - svätá omša o 12.00 hod.

PÚŤ SVETOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY ČIECH A MORAVY
Sobota - 9. 6. 2018 - sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

PÚŤ CIRKEVNÝCH SKÔL ŽILINSKEJ DIECÉZY
Štvrtok - 10. 5. 2018 - sviatok Nanebovstúpenia Pána

                                 Sväté omše

Sväté omše v NEDEĽU

Celoročne o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Od 13. 5. do 28. 10. 2018 o 15.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi


Sväté omše CEZ TÝŽDEŇ

Celoročne o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Vo štvrtok po sv. omši Eucharistická adorácia v kaplnke sv. Jozefa do 15.00 h.

Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota: sväté omše nie sú!


Sväté omše VO SVIATKY

o 11.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Svätého Petra a Pavla - 29. 6. 2018
o 11.00 hod. a 15.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Svätého Cyrila a Metoda - 5. 7, 2018
o 11.00 hod. a 15.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi 

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie - 15. 8. 2018
o 11.00 hod. a 15.00 hod.- kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie - 15. 9. 2018
o 11.00 hod. a 15.00 hod. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi 


Sväté omše na PRVÉ SOBOTY V MESIACI

o 10.00 hod. - Mariánske večeradlo - kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja

o 11.00 hod. - Svätá omša - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

o 20.00 hod. - Nočná adorácia - kaplnka Svätého Jozefa

                                 Adorácie

1. sobota v mesiaci o 20.00 hod. - kaplnka Svätého Jozefa

Pred jarnou a jesennou púťou - kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Pred sviatkom Panny Márie Kráľovnej (21. 8. 2018) - kaplnka Svätého Jozefa

                                 Sviatosť zmierenia

Po celý rok - 1/2 hodinu pred svätou omšou - kostol Panny Márie Matky CirkvI

Mariánske sviatky - 1 hodinu pred svätou omšou - kostol P. Márie Matky Cirkvi

                                 Modlitba svätého ruženca

Vždy 1/2 hodinu pred svätou omšou.

Predmodlieva sa niekto z pútnikov

                                 Pobožnosť krížovej cesty

Veľký Piatok (30. 3. 2018) o 9.30 hod.
z kostola v Korni do kaplnky Panny Márie Kráľovnej Pokoja

Pred jarnou púťou o 19.30 hod.
z kostola v Korni do kostola Panny Márie Matky Cirkvi

Pred jesennou púťou o 19.30 hod.
od Turzovky (kaplnka Božieho Milosrdenstva) do kostola P. Márie Matky Cirkvy

                                 Sväté omše v Korni

Nedeľa o 7.45 hod. a 9.30 hod.

Zimné obdobie (október - marec) sobota o 17.10 hod.

Letné obdobie (apríl - september) sobota o 18.00 hod.

                                 Púte z iných farností

Mobil: 0905 449 625, 041 4356 332, 041 4356 211

Email: mahrik@rcc.sk

Mobil: 0911 551 028 (pri nedostupnosti pošlite SMS alebo volanie opakujte)

Email: msscc@maria.sk

Facebook: https://sk-sk.facebook.com/zivcakovahora